Alle mikrokurs - Lørn LMS

Alle mikrokurs

En samling av alle eksisterende mikrokurs ved Lørn University. Finn dine favoritter blant alle. 

Tid: Ca Ca 35 min

#0786: Lederen av Unge Venstre Sondre Hansmark gir deg de grønne løsningene for fremtiden

0%
#0786: Lederen av Unge Venstre Sondre Hansmark gir deg de grønne løsningene for fremtiden
0%
Tid: Ca Ca 35 min
Tid: Ca Ca 50 min

#0801: Nestenlederen i SV Torgeir Knag Fylkesnes gir et forslag om fremtidens by

0%
#0801: Nestenlederen i SV Torgeir Knag Fylkesnes gir et forslag om fremtidens by
0%
Tid: Ca Ca 50 min
Tid: Ca Ca 40 min

#0755: Robert Steen forklarer hvorfor digitalisering handler om mennesker

0%
#0755: Robert Steen forklarer hvorfor digitalisering handler om mennesker
0%
Tid: Ca Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0873: VR- og spillteknologi som rehabilitering med Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas Sykehus HF

0%
#0873: VR- og spillteknologi som rehabilitering med Truls Sveløkken Johansen fra Sunnaas Sykehus HF
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 35 min

#0872: Velferdsteknologi for frivillighet med Fredrik Gulowsen fra NyBy

0%
#0872: Velferdsteknologi for frivillighet med Fredrik Gulowsen fra NyBy
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 50 min

#0871: Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester med Lise-Merete Alpers fra VID vitenskapelige høgskole

0%
#0871: Sosiale roboter i helse- og sosialtjenester med Lise-Merete Alpers fra VID vitenskapelige høgskole
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 55 min

#0870: Beslutningsstøtte i helsetjenesten med Kristian Rikstad Myklevoll fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin

0%
#0870: Beslutningsstøtte i helsetjenesten med Kristian Rikstad Myklevoll fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 50 min

#0869: Teknologi for bedre helseordninger med Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

0%
#0869: Teknologi for bedre helseordninger med Mina Gerhardsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 50 min

#0868: Teknologi som øker velferd med Karen Dolva fra No Isolation

0%
#0868: Teknologi som øker velferd med Karen Dolva fra No Isolation
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0865: Velferdsteknologi og tjenester med Aleksander Sether fra HAVA-Instituttet

0%
#0865: Velferdsteknologi og tjenester med Aleksander Sether fra HAVA-Instituttet
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0864: Tanker fra en mamma med Birgitte Øgrey

0%
#0864: Tanker fra en mamma med Birgitte Øgrey
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 35 min

#0863: Velferdsteknologi gir økt kvalitet med Vegard Tangen fra Bydel Frogner

0%
#0863: Velferdsteknologi gir økt kvalitet med Vegard Tangen fra Bydel Frogner
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 40 min

#0862: Brukerbehov, ikke snarveier med Brit Steinnes Krøvel fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal

0%
#0862: Brukerbehov, ikke snarveier med Brit Steinnes Krøvel fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 55 min

#0861: Kognitiv svikt og velferdsteknologi med Sigrid Aketun fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

0%
#0861: Kognitiv svikt og velferdsteknologi med Sigrid Aketun fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 50 min

#0860: Brukere må ha kunnskap til å bruke med Dag Karterud fra OsloMet

0%
#0860: Brukere må ha kunnskap til å bruke med Dag Karterud fra OsloMet
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0859: Digital hjemmeoppfølging og fremtidens helsetjeneste med Linda Nilsen Augland fra Larvik kommune

0%
#0859: Digital hjemmeoppfølging og fremtidens helsetjeneste med Linda Nilsen Augland fra Larvik kommune
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0857: Kommunenes perspektiv på velferdsteknologi med Kristin Standal fra KS forskning, innovasjon og digitalisering

0%
#0857: Kommunenes perspektiv på velferdsteknologi med Kristin Standal fra KS forskning, innovasjon og digitalisering
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 40 min

#0856: Fallgruver innen implementering med Ruth Sørlie fra Åmot kommune

0%
#0856: Fallgruver innen implementering med Ruth Sørlie fra Åmot kommune
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0855: Velferdsverdi- og teknologi kommunalt med Terje Røe fra Regionrådet for Sør-Østerdall

0%
#0855: Velferdsverdi- og teknologi kommunalt med Terje Røe fra Regionrådet for Sør-Østerdall
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 30 min

#0854: Kvalitet og arbeidsmotivasjon med Marit Strandquist fra Sensio

0%
#0854: Kvalitet og arbeidsmotivasjon med Marit Strandquist fra Sensio
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 40 min

#0853: Nye teknologier i helsevesenet med Linda Sorensen fra Sunnaas Sykehus

0%
#0853: Nye teknologier i helsevesenet med Linda Sorensen fra Sunnaas Sykehus
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 50 min

#0852 Digital nytte vs digital distrubsjon med Bjørn Steinar Storvik fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter

0%
#0852 Digital nytte vs digital distrubsjon med Bjørn Steinar Storvik fra Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0851: Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi med Elin Fjeldberg fra Lom kommune

0%
#0851: Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi med Elin Fjeldberg fra Lom kommune
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0850: Velferdsteknologi som student med Nina Solberg fra MedLearn

0%
#0850: Velferdsteknologi som student med Nina Solberg fra MedLearn
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 50 min

#0849: Velferdsteknologi som gjør deg mer selvstendig, trygg og aktiv med Elisabeth Sørensen fra Larvik kommune

0%
#0849: Velferdsteknologi som gjør deg mer selvstendig, trygg og aktiv med Elisabeth Sørensen fra Larvik kommune
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 55 min

#0848: Velferdsteknologi i palliativ pleie med Lina Oelschlägel fra LDS

0%
#0848: Velferdsteknologi i palliativ pleie med Lina Oelschlägel fra LDS
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 40 min

#0846: Velferdsteknologi i en ny tid med Kristil Erla Håland fra Jodacare

0%
#0846: Velferdsteknologi i en ny tid med Kristil Erla Håland fra Jodacare
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 55 min

#0845: Velferdsteknologi og jakten på det digge livet med Tone Bye fra Pensjonistforbundet

0%
#0845: Velferdsteknologi og jakten på det digge livet med Tone Bye fra Pensjonistforbundet
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 50 min

#0799: Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet med Toril Hernes fra NTNU

0%
#0799: Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet med Toril Hernes fra NTNU
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0716: John Arne Røttingen fra Norges Forskningsråd gir råd til politkken

0%
#0716: John Arne Røttingen fra Norges Forskningsråd gir råd til politkken
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 35 min

#0858: Pär Stigenberg gir lærdommer fra å lede en organisasjon i en ny verden

0%
#0858: Pär Stigenberg gir lærdommer fra å lede en organisasjon i en ny verden
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 45 min

#0866: Birgitte Engebretsen om innovasjon og arbeid mot neste generasjons teknologi

0%
#0866: Birgitte Engebretsen om innovasjon og arbeid mot neste generasjons teknologi
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 30 min

#0487: De eventyrlige mulighetene innenfor Retail! Roger Holthe Olsen fra Dyrekassen.no svarer

0%
#0487: De eventyrlige mulighetene innenfor Retail! Roger Holthe Olsen fra Dyrekassen.no svarer
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 25 min

#0488: Event payments made easy? Kåre Bottolfsen fra TicketCo svarer

0%
#0488: Event payments made easy? Kåre Bottolfsen fra TicketCo svarer
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 25 min

#0490: Kan matbehov digitaliseres? Cecilie Hauge Ågotnes fra CanCannotEat svarer

0%
#0490: Kan matbehov digitaliseres? Cecilie Hauge Ågotnes fra CanCannotEat svarer
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 20 min

#0491: Hva mener Harald Bjørland fra Crux Advisers med industri 4.0 og vestlandet = sant?

0%
#0491: Hva mener Harald Bjørland fra Crux Advisers med industri 4.0 og vestlandet = sant?
0%
Tid: Ca 20 min
Tid: Ca 30 min

#0547: Fleksibilitet i strømnettet med Unni Farestveit fra Agder Energi svarer

0%
#0547: Fleksibilitet i strømnettet med Unni Farestveit fra Agder Energi svarer
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 20 min

#0549: Kids – kunst og computer med Sjur Høgberg fra Knuden – Kristiansand kulturskole

0%
#0549: Kids - kunst og computer med Sjur Høgberg fra Knuden - Kristiansand kulturskole
0%
Tid: Ca 20 min
Tid: Ca 25 min

#0551: Hvordan anvende AI? Jahn Thomas Fidje fra Universitetet i Agder svarer

0%
#0551: Hvordan anvende AI? Jahn Thomas Fidje fra Universitetet i Agder svarer
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 25 min

#0554: En Professor i ernæring, Nina Øverby, gir deg de digitale tiltakene for å fremme et godt kosthold tidlig i livet

0%
#0554: En Professor i ernæring, Nina Øverby, gir deg de digitale tiltakene for å fremme et godt kosthold tidlig i livet
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 25 min

#0555: Kunstig intelligens og forretningsutvikling med Johan Wedel fra Gridd.AI Robotics

0%
#0555: Kunstig intelligens og forretningsutvikling med Johan Wedel fra Gridd.AI Robotics
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 25 min

#0556: Robert Sach gir deg gaming, teknologi, smarte hus og vår søken etter opplevelser

0%
#0556: Robert Sach gir deg gaming, teknologi, smarte hus og vår søken etter opplevelser
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 20 min

#0537: Trine L. Danielsen fra BluePlanet Academy underviser om digital E-læring og hvordan dele kunnskap

0%
#0537: Trine L. Danielsen fra BluePlanet Academy underviser om digital E-læring og hvordan dele kunnskap
0%
Tid: Ca 20 min
Tid: Ca 30 min

#0539: Fremtidens veier med Helene Roth fra Norwegian Tunnel Safety Cluster

0%
#0539: Fremtidens veier med Helene Roth fra Norwegian Tunnel Safety Cluster
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 30 min

#0540: Teknologibruk for personaltjenester med Gunnar Birkir Gunnarsson fra Personalhuset

0%
#0540: Teknologibruk for personaltjenester med Gunnar Birkir Gunnarsson fra Personalhuset
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 30 min

#0542: Steffen Solberg fra KVS Technologies om overvåkning av strømnettet

0%
#0542: Steffen Solberg fra KVS Technologies om overvåkning av strømnettet
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 30 min

#0544: Jorunn J. Sætre fra Energiklyngen Norwegian Energy Solutions forteller om samhandling og omstilling for bærekraft

0%
#0544: Jorunn J. Sætre fra Energiklyngen Norwegian Energy Solutions forteller om samhandling og omstilling for bærekraft
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 25 min

#0550: Hva menes med digitale markedsplasser med mennesker i fokus? Pia Bergum fra Myhatt svarer

0%
#0550: Hva menes med digitale markedsplasser med mennesker i fokus? Pia Bergum fra Myhatt svarer
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 25 min

#0517: La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet! Christian Gutvik fra NTNU TT svarer

0%
#0517: La ikke alt rundt gjøre at du glemmer produktet! Christian Gutvik fra NTNU TT svarer
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 30 min

#0518: Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen? Odd Are Svensen fra Idletechs forklarer

0%
#0518: Hvordan og hvorfor vi må åpne black boxen? Odd Are Svensen fra Idletechs forklarer
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 30 min

#0519: Stein Eggan gir fører deg fra kaos til Kahoot

0%
#0519: Stein Eggan gir fører deg fra kaos til Kahoot
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 30 min

#0523: Vi gjør AI tilgjengelig for alle. Odd Jostein Svendsli fra AIA Science forklarer hvordan

0%
#0523: Vi gjør AI tilgjengelig for alle. Odd Jostein Svendsli fra AIA Science forklarer hvordan
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 25 min

#0525: Innføring i innkjøpsmakt og innovasjon med Tore O. Sandvik fra Trøndelag fylkeskommune

0%
#0525: Innføring i innkjøpsmakt og innovasjon med Tore O. Sandvik fra Trøndelag fylkeskommune
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 20 min

#0492: Markedsplasser er et salgsverkøyt forteller Eirik Talhaug

0%
#0492: Markedsplasser er et salgsverkøyt forteller Eirik Talhaug
0%
Tid: Ca 20 min
Tid: Ca 25 min

#0495: Helseteknologi og strategi med en daglig leder, Dagfinn T. Hallseth

0%
#0495: Helseteknologi og strategi med en daglig leder, Dagfinn T. Hallseth
0%
Tid: Ca 25 min
Tid: Ca 20 min

#0496: Bli tryggere på sjøen med Paal Kaperdal

0%
#0496: Bli tryggere på sjøen med Paal Kaperdal
0%
Tid: Ca 20 min
Tid: Ca 35 min

#0506: Kjetil Korsnes er fiskedoktoren som skal forbedre produksjonssyklusen

0%
#0506: Kjetil Korsnes er fiskedoktoren som skal forbedre produksjonssyklusen
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 45 min

#0847: Digitalisering og innovasjon med en CEO ved navn Ove Fredheim

0%
#0847: Digitalisering og innovasjon med en CEO ved navn Ove Fredheim
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 30 min

#0798: Den langsiktige utviklingen av Norge med Anne-Kari Bratten

0%
#0798: Den langsiktige utviklingen av Norge med Anne-Kari Bratten
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 40 min

#0839: Hvorfor skal det bli økt kundefokus i fremtidens bank? Arild Haugen fra Sparebank1 svarer

0%
#0839: Hvorfor skal det bli økt kundefokus i fremtidens bank? Arild Haugen fra Sparebank1 svarer
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 50 min

#0837: Hvordan løse tekno-strategiske dilemmaer med Patrick Waldemar

0%
#0837: Hvordan løse tekno-strategiske dilemmaer med Patrick Waldemar
0%
Tid: Ca 50 min
Tid: Ca 40 min

#0836: FINN din interesse for utvikling sier utviklingsdirektør Bente Ulvestad fra FINN

0%
#0836: FINN din interesse for utvikling sier utviklingsdirektør Bente Ulvestad fra FINN
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0835: Jo Odland om digitaliseringsprosessen i nyhetsbransjen

0%
#0835: Jo Odland om digitaliseringsprosessen i nyhetsbransjen
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0833: Gratis kompetanseinnhold gir digital utvikling forklarer Liv Dingsør

0%
#0833: Gratis kompetanseinnhold gir digital utvikling forklarer Liv Dingsør
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0834: Viktigheten av god infrastruktur med Gard Voigt Rimestad

0%
#0834: Viktigheten av god infrastruktur med Gard Voigt Rimestad
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 55 min

#0831: Digital verdiskapning i nyhetsbransjen med Karl Oskar Teien

0%
#0831: Digital verdiskapning i nyhetsbransjen med Karl Oskar Teien
0%
Tid: Ca 55 min
Tid: Ca 40 min

#0830: Jens Hauglum forklarer deg om sirkulær økonomi og strategi

0%
#0830: Jens Hauglum forklarer deg om sirkulær økonomi og strategi
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 35 min

#0829: Har du lurt på hvordan man omstiller seg i en digital verden? Eirik Andreassen gir deg føringen

0%
#0829: Har du lurt på hvordan man omstiller seg i en digital verden? Eirik Andreassen gir deg føringen
0%
Tid: Ca 35 min
Tid: Ca 40 min

#0800: Fag må frontes mener forbundslederen i NSF Lill Sverresdatter Larsen

0%
#0800: Fag må frontes mener forbundslederen i NSF Lill Sverresdatter Larsen
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

Teknologiutvikling i godt samarbeid med Kristin Skogen-Lund

0%
Teknologiutvikling i godt samarbeid med Kristin Skogen-Lund
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0787: God beredskap og helsedata med Camilla Stoltenberg

0%
#0787: God beredskap og helsedata med Camilla Stoltenberg
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 40 min

#0757: Ingeborg Volan om digitalt demokrati

0%
#0757: Ingeborg Volan om digitalt demokrati
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 45 min

#0792: Kari Sollien brenner for utdanning alle

0%
#0792: Kari Sollien brenner for utdanning alle
0%
Tid: Ca 45 min
Tid: Ca 40 min

#0759: Liv Freihow om næringspolitikk og internasjonal teknologieksport

0%
#0759: Liv Freihow om næringspolitikk og internasjonal teknologieksport
0%
Tid: Ca 40 min
Tid: Ca 30 min

En ny generasjonskontrakt behøves mener Amalie Gunnufsen

0%
En ny generasjonskontrakt behøves mener Amalie Gunnufsen
0%
Tid: Ca 30 min
Tid: Ca 40 min

Hulda Holtvedt underviser om grønn omstilling

0%
Hulda Holtvedt underviser om grønn omstilling
0%
Tid: Ca 40 min