<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: OCEANTECH, GCE Node

Verktøy for innovasjon

Gjest: Gisle Nondal og Karianne Kojen Andersen

EU-rådgiver R&D Manager

GCE Ocean Technology


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med EU-rådgiver i GCE Ocean Technology, Karianne Kojen Andersen og R&D Manager i GCE Ocean Technology, Gisle Nondal. GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere fra havindustrien. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineraler. I denne episoden utfordrer Karianne og Gisle oss til å tenke stort og ambisiøst rundt innovasjon i havene våre.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Trønder som har landet i Bergen med et bankende hjerte for internasjonalt samarbeid. Har hatt EU og europeisk samarbeid som fokus både i studier og arbeidsliv, og tror at EUs programmer for forskning og innovasjon kan være viktige verktøy for norske bedrifter. Synes det er spesielt spennende nå med EUs sterke satsning på Green Deal.  

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
GCE Ocean Technology er et industridrevet initiativ med mer enn 120 medlemmer og partnere fra havindustriene. Klyngen utvikler innovativ havteknologi innen blant annet subsea olje og gass, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon og marine mineraler.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget? 
At verdensledende teknologi fra vår lange erfaring innen olje og gass og havindustrier kan bidra til fremtidens løsninger – både med tanke på behovet for energi, mat og mineraler. Jeg synes det er fascinerende og inspirerende med det potensialet som ligger i havet, samtidig som det er behov for å finne bærekraftige løsninger for å utløse dette potensialet. 

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt? 
Det er en utfordring å sikre en bærekraftig utnyttelse av havressursene – å ivareta og gjenopprette livet i havet samtidig som man kan høste fra havets ressurser. Det er også en utfordring å sørge for en bærekraftig sameksistens mellom alle nåværende og fremtidige havnæringer.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
For min del har det vært et stort fokus å bli kjent med bedriftene og prioriteringene i klyngen, for å kunne identifisere de riktige mulighetene i EU-programmene. Vi har også jobbet med flere ulike EU-søknader, og nå er det et stort fokus på EU-utlysningene knyttet til Green Deal. 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
All digital og teknologisk kunnskap er selvsagt viktig, men jeg tror også det er viktig med mykere ferdigheter som språk, kulturforståelse og kommunikasjon – forutsetninger for å virke i et globalt marked og samhandle med mennesker på tvers av landegrenser. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har erfaring, ekspertise og kunnskap som havnasjon som gir et unikt utgangspunkt for fremtidens løsninger fra havet, som for eksempel flytende vind, offshore hydrogenproduksjon fra vind, offshore matproduksjon og så videre, og erfaring som kan tas i bruk for å gjøre dette på en bærekraftig måte. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
At det digitale ikke er en fullgod erstatning for de fysiske møtene med mennesker.

Bruker du bærekraft som vekstmotor? 
Det tror jeg er en forutsetning for alle som skal lykkes fremover 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
“Life is what happens at the edge of your comfort zone”.  

 

Dette LØRNER du:

Forretningsutvikling
muligheter  
Søknadsprosesser  
Energi  
Kluster

Anbefalt litteratur:

Akkurat nå ser jeg Fauda på Netflix, en serie som går inn for å skildre begge sider av Israel-Palestina-konflikten.

Det er en utfordring å sikre en bærekraftig utnyttelse av havressursene – å ivareta og gjenopprette livet i havet samtidig som man kan høste fra havets ressurser.

Gisle Nondal og Karianne Kojen Andersen

Dette er GCE Ocean Technology

Klyngen GCE Ocean har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervanns og hav -teknologi. GCE Ocean Technology arrangerer seminarer og tilbyr møteplasser. Videre tilbyr GCE Ocean Technology prosjekter og programmer for kompetanseoverføring, innovasjon og forskning på tvers av havnæringene. Klyngen er drivkraften bak det regionale økosystemet for innovasjon, omstilling og vekst og tilbyr ulike programmer og prosjekter for kompetanseutvikling, vekst og internasjonal forretningsutvikling.