<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Langsiktig utvikling av Norge

Gjest: Anne-Kari Bratten

Organisasjonsleder

Arbeidsgiverforeningen Spekter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med organisasjonsleder, Anne-Kari Bratten. Anne-Kari tok over som administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter i 2013, og er utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges Handelshøyskole. Samtalen fokuserer på samfunnsomstilling, nye digitale dilemmaer, og samarbeid på tvers i arbeidslivet. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er 56 år og er leder for Arbeidsgiverforeningen Spekter, som er av fire store arbeidsgiverforeninger i Norge. Har vært sjef i Spekter siden 2013, og er veldig opptatt av hvordan Norge skal bevare den velferdsstaten som vi har og som jeg er så grenseløs takknemlig for å ha vært født inn i selv. Personlig er jeg et typisk barn født på 70-tallet og har vokst opp med en tro på likhet. Jeg har 2 barn som hele tiden utfordrer meg på holdningene og meningene mine, samt min teknologiske utvikling. Ellers er jeg glad i strikking og å være utendørs.

Hvorfor er det spennende?
Gjennom rollen min har jeg mulighet til å lede en organisasjon som er en del av samarbeidet med regjeringen for å påvirke rammebetingelsene til Norge slik at vi har økonomisk vekst og verdiskapning. På den måten kan vi opprettholde verdens beste velferdsstat.

Noen interessante nye dilemmaer?
En femtedel av voksne mennesker i Norge mangler helt grunnleggende datakunnskaper. Dette er den største hindringen for digitalisering av norsk næringsliv. Når vi nå prater om hva det nye arbeidslivet skal dreie seg om og at vi skal sitte mer på hjemmekontor i tiden fremover, så må vi ikke glemme at noe av det som øker forskjellene mellom folk i et samfunn er kompetanse. Hvis kompetansen blir veldig ulikt fordelt, at noen kan mye IT og andre nesten ingenting, så øker ikke bare forskjellen i kompetansen mellom dem, men også forskjellene i samfunnet. 

Beste overraskelse fra Covid-19?
Digitaliseringen av næringslivet, spesielt innen helsevesenet. Det å utføre videokonsultasjoner var i februar utenkelig, mens nå er det vanlig. Det er effektiviserende både for legen og for pasienten, i tillegg til at det er et smittevernstiltak. Dette tror jeg er kommet for å bli.

 

Dette LØRNER du:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Anbefalt litteratur:

En femtedel av voksne mennesker i Norge mangler datakunnskaper, altså helt grunnleggende basiskunnskaper i regning og lesing, og IT. Og når vi snakker om det nye arbeidslivet, så må vi ikke glemme at noe av det som øker forskjellene i et samfunn er kompetanse. Dette utgjør store forskjeller i det norske samfunnet.

Anne-Kari Bratten

Dette er Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter. I dag er Spekter åpen for alle bedrifter som ønsker medlemskap. Spekter har medlemsvirksomheter med til sammen rundt 200 000 ansatte. Dette gjør Arbeidsgiverforeningen Spekter til Norges tredje største arbeidsgiverforening. Som en av hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv er Spekter en aktiv deltaker i trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter og Regjeringen. Spekter skiller seg ut med en forhandlingsmodell der lønnsdannelse og avtaleutvikling i størst mulig grad knyttes til den enkelte bedrift. Spekter representerer alle de statlige helseforetakene og har høy organisering innenfor områder som transport/logistikk og kultur.