<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Universitetenes rolle i omstilling og innovasjon i samfunnet

Gjest: Toril Hernes

Prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi

NTNU


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med prorektor i nyskaping og professor i medisinsk teknologi ved NTNU, Toril Hernes, om den?«hemmelige» kunnskaps - og teknologibanken vi har i våre universiteter og hvordan vi kan utløse innovasjonspotensialet. Toril er utdannet sivilingeniør i biofysikk og medisinsk teknologi og har PhD i medisinsk teknologi. Hun er opptatt av at samfunnet skal ta del av kunnskapen som universitetet og høyskolesektoren har, og kaller det en gullgruve. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Engasjert, drivende, innovativ, strukturell, kvalitetsbevisst.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Medarbeidere for fremtiden gjennom utdanning (studenter), Kunnskap og kompetanse (forskning), løsninger (innovasjon).

Hva bør jeg lære fra deg?
At UH-sektoren er viktig for omstilling og innovasjon fremover, - at dette er underkommunisert og må løftes frem, At NTNU er spesielt viktig fordi vi besitter kunnskap om de nye teknologiene som vil kunne bidra til løsningene som dekker de fremtidige behovene, At grunnleggende langsiktig forskning er avgjørende for radikal innovasjon og omstilling, At vi må høste fra investeringene i forskning, omsette forskningsresultater til innovasjon.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om endring, endringskompetanse, kunnskap om fremtidens behov, kunnskap om teknologier som kan dekke behov, evne å se sammenhenger.  

Noen interessante nye dilemmaer?
Kvalitet og relevans, motsetninger eller ikke.

Hvem inspirerer deg?
Ikke noen spesiell person, men blir inspirert av utfordringer, engasjement, kvalitet, gode prestasjoner, se sammenhenger.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Økosystem for innovasjon og nyskaping i UH-sektoren.  

Tips til modernisering i din sektor?
Det vi gjør på NTNU innen nyskaping.  

Har Norge noen unike muligheter?
Samarbeid.

Beste overraskelse fra Covid-19?
COVID-19 testen – innovasjon fra NTNU.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
JA. 

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Bli med på innsiden- NTNU safari – forstå UH-sektoren bedre

Mitt samfunnsengasjement går på å sørge for at samfunnet faktisk får lov til å del av den kunnskapen som vi har i universitet og høyskolesektor, for det er en gullgruve uten like. Det er litt trist at folk ikke vet alt det vi har, jeg jobber mot at den kompetansen kommer samfunnet til gode.

Toril Hernes

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.