<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Forslag om en fremtidsby

Gjest: Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleder

SV


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med filosof og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnses om å ta stilling til norsk datapolitikk, klimamål, og handlekraft. I episoden hører vi også om et forslag for å ha en nasjonal konkurranse om å utpeke en teknoby, der vi skal få mest mulig ut av data - med minst mulig brudd på personvern. Og være med på å utvikle det til en slags fremtidsby, som skal sørge for at vi får mest mulig ut av teknologien på menneskets premisser.   

Hvem er du, personlig og faglig?
Tromsøværing og nord-norgepatriot, får kick av nye ideer, kreativ.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Politiske løsninger og retningsalternativer for samfunnet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Samarbeid.

Hvem inspirerer deg?
Nye folk.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?
Rortys «Achieving our country» eller Arendts “The human condition”.

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Har utarbeidet SVs plan for grønn omstilling.

Har Norge noen unike muligheter?
Mange, både fra naturens side, kompetansen til folk og sammenlignbart bra distribusjon av makt og rikdom.  

Beste overraskelse fra Covid-19?
Det nye innen kunst og kultur.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Absolutt.

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs 

Livslang læring 

Digitalisering 

Mulighetene og utfordringer i teknologi 

Anbefalt litteratur:

Rortys «Achieving our country» eller Arendts “The human condition” 

Det Greta Thunberg fikk til er viktig, men vi ser ikke tegn til det i praktisk politikk, vi ligger langt bak for å nå målene vi har skrevet under på i Paris.

Torgeir Knag Fylkesnes

Dette er SV

SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». Partiet ble stiftet i 1975, men har røtter i Sosialistisk Folkeparti (SF), som ble etablert i 1961.