<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Politisk landskap i endring

Gjest: Magnus Takvam

Politisk kommentator

NRK


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Han beskriver seg som en nysgjerrig, politisk analytiker med public service-saklighetsnorm i ryggmargen. Samtalen går inn på hvordan journalistikken skal klare å være så relevant som mulig, med godt innhold, og nær de problemstillingene som folk er opptatt av – samtidig som de nasjonale mediene må konkurrere på internasjonale premisser.  

 

Hvem er du, personlig og faglig?
Politisk analytiker med public service-saklighetsnorm i ryggmargen-nysgjerrig og antiautoritær.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Norske og internasjonale nyheter, underholdning og sport på TV radio og nett.

Hva bør jeg lære fra deg?
Analytisk metode, nettverksbygging.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kjernekunnskap i økonomi/miljø/klima /helse -som hard kunnskap-historie og menneskekunnskap(psykologi) som myk kunnskap-i sum evnen til å se helhet og sammenhenger "tverrfaglig".

Noen interessante nye dilemmaer?
Ny teknologi og spesialisering kan skape nye former for ulikhet og fremmedgjøring. Som ikke-teknolog er det uinteressant for meg å svare på ett og ett spørsmål. For meg er teknologien bare et verktøy for å oppnå ulike mål. I min bransje har det skjedd et paradigmeskifte? med en sterk? teknologisk/kommersiell? driver --som står i fare for å føre samfunnsdebatten inn i et blindspor. Stikkord er sosiale medier-hurtighet/overflatiskhet og autensitet (tilstedeværelse der ting skjer) som går på bekostning av dybde og refleksjon. I stedet for fellesarenaer forsvinner man lett inn i ekkokamre uten?korrektiv. Med barnebarn ser jeg den enorme fascinasjonen data har på unge gutter - kjempehard kamp for foreldre for å få til et "bærekraftig " regime med skjermtid osv.

Hvem inspirerer deg?
Barn og barnebarn og folk som kombinerer idealisme med kunnskap.

Beste overraskelse fra Covid-19?
Krisen har ikke påvirket min jobb nevneverdig utover det selvsagte at den har endret nyhetsfokus. Min jobb er et evig voksenuniversitet der jeg må sette meg inn i nye temaer etterhvert som de dukker opp, og der eksterne faktorer i politikk samfunnsdebatt styrer hva jeg til enhver jobber med.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Debatten om bærekraft i vid forstand er jeg interessert i, og er opptatt av retorikken rundt det "grønne skiftet"-alle er "grønne" alle snakker om ny "grønn teknologi"? -men har egentlig ingen gode svar utover gode målsettinger. Jeg er også opptatt av å forstå bedre de store endringene vi ser i politikken i?styrkeforhold mellom partiene-fragmentering/polarisering.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?
Det ordner seg.

 

 

Dette LØRNER du:

Mediebildet

Bærekrafts som vekstmotor

Data som nasjonal ressurs

Algoritmestyring

Smarte samfunn

Ytringsfriheten

Anbefalt litteratur:

Jeg følger med på internasjonale medier for å få et annet blikk enn det norske

Utfordringen for yngre journalister er at de må være altetende og all-around, samtidig som de skal klare å beherske flere medieplattformer, og ulike sjangre. Jeg har stått på den politiske scenen i 35 år, og det gjør at du klarer å bygge deg opp nettverk, metoder og får innsyn i ting.

Magnus Takvam

Dette er NRK

Norsk rikskringkasting AS (NRK) er et norsk statseid kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett. NRK bygger på prinsippene til en offentlig allmennkringkaster etter samme modell som BBC og er medlem av Den europeiske kringkastingsunion. NRK ble etablert i 1933 og er Norges største mediebedrift med 3600 årsverk av faste og midlertidige ansatte. I 2018 hadde selskapet en samlet inntekt på 6 milliarder kroner, hvorav det aller meste kom fra kringkastingsavgiften.