<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Klimapolitikk på penn

Gjest: Geir Ramnefjell

Politisk redaktør

Dagbladet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell. Geir er utdannet ved journalisthøgskolen i Oslo, med fag i historie og statsvitenskap på UiO. Han har spesialisert seg på klimapolitikk, og drives av å finne de beste svarene på en rettferdig og bærekraftig utvikling av samfunnet.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Journalist som drives av å finne ut beste svar på en rettferdig, bærekraftig og fornuftig utvikling av samfunnet.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Journalistikk, samfunnsanalyser  

Hva er du best på?
Jeg er politisk kommentator, og har spesialisert meg på klimapolitikk – håper jeg er god på det.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Utrolig mye! Grunnleggende: forståelse for forutsetningene for den liberale rettsstaten, naturvitenskapelig forskning for å forstå klimaendringer og forutse hvilke klimatilpasninger vi må gjøre, teknologi for å skape løsninger og arbeidsplasser. Kunst og kultur, for at vi ikke skal kjede oss ihjel.  

Noen interessante nye dilemmaer?
Om grønn vekst er mulig innenfor planetens bæreevne. Det er et dilemma som jeg strever med. Algoritmer, hvordan få kontroll/åpenhet samtidig som man ikke forsinker utviklingen.  

Hvem inspirerer deg?
Dyktige klimapolitikere, alle som tar inn over seg hvor store endringer som må til og som lar det prege hele yrkelivet sitt.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?
Verden på vippepunktet av Dag Hessen er siste bok i rekken av de jeg vil anbefale. NRK har en fersk serie ute nå, «Sju kontintenter, en klode», den er fin å se aleine eller sammen med barna.  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Jeg synes det er veldig meningsfylt å få være politisk kommentator og redaktør i en stor avis og dermed kunne bidra til at klimapolitikk, som er blitt så sentralt, får plass, blir satt i sammenheng – og kanskje dyttes i riktig retning.  

Tips til modernisering i din sektor?
Jeg håper vi klarer å ta vare på bredden i norsk journalistikk, at nisjer både innenfor og utenfor de store mediene finner finansieringskilder som gjør dem levedyktige på sikt.  

Har Norge noen unike muligheter?
Naturressurser, en høyt utdannet befolkning, stor omstillingsevne, et samfunn med tillit til hverandre som gjør at vi kan få til god politikkutvikling. Dette er et veldig godt grunnlag for MANGE muligheter.  

Beste overraskelse fra Covid-19?
Hjemmekontor.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
Ja, jeg tror det.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?
Jeg er sønn av to vestlendinger, og har innsett at det er umulig å matche kraftuttrykk på dialekt.  

 

Dette LØRNER du:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Anbefalt litteratur:

Verden på vippepunktet av Dag Hessen er siste bok i rekken av de jeg vil anbefale. NRK har en fersk serie ute nå, «Sju kontintenter, en klode», den er fin å se aleine eller sammen med barna.  

 

Etter min mening er politikerens oppgave nå å få det til å gå fort som overhodet praktisk mulig, det er forskningen tydelig på. Hvordan skal vi praktisk gjennomføre omstillingen så hurtig som mulig og hvor stor grad skal staten bidra for næringsutvikling?

Geir Ramnefjell

Dette er Dagbladet

Dagbladet er en norsk dagsavis som utgis på bokmål, grunnlagt i 1869. Avisens journalistiske kjerneområder er nyheter, sport, kultur og underholdning. Avisen har sterke tradisjoner innen feature og gravejournalistikk, og har høstet mange priser for sine avsløringer. Den er en av Norges største aviser og har 1,4 millioner daglige lesere på mobil, nett og papir. Dagbladet var i mange år kjent som den fremste, norske radikale kulturavis. Dagbladet var den første riksavisen i Norge som begynte på nett i 1995 og er i dag et multimedialt mediehus.