<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Evnen til å vurdere informasjon kritisk

Gjest: Trine Eilertsen

Administrerende redaktør

Aftenposten


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med administrerende redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Trine er utdannet siviløkonom og statsviter. I episoden snakker de om digitalisering i Aftenposten, hvordan klare å sortere mellom gode og dårlige kilder. Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som leser (minst én) avis. En viktig grunn til det er at vi har statlige støtteordninger som legger til rette for at man kan ha redaksjonelle miljøer rundt i hele landet, forteller hun i episoden. Samtalen går også innpå at vi har en tverrpolitisk enighet om at du skal legge til rette for å ha aviser i hele landet, og argumentet for det har hele tiden vært at det er en forutsetning for demokrati.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Analytisk, liker store og lange linjer, ikke veldig opptatt av detaljer, strukturert, humoristisk, trygg.

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?
Nyheter og historier som betyr noe for folk.

Hva er du best på?
Se helhet, lange linjer, være tydelig, lite selvhøytidelig.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Evne til å vurdere informasjon kritisk, sortere mellom et hav av gode og dårlige kilder.

Noen interessante nye dilemmaer?
Folk opplever at de blir mer effektive på hjemmekontor, men vil ideutvikling og innovasjon lide? Jeg har flere, men må tenke litt på det!

Hvem inspirerer deg?
Folk som når målene de setter seg, i stort og smått.

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?
Bok: How Democracies die, dokumentaren om Vietnam-krigen, podkasten "Unfinished - Deep South".

Ditt viktigste prosjekt det siste året?
Lose Aftenposten gjennom koronakrisen, samtidig som vi jobber med strategiske veivalg.

Tips til modernisering i din sektor?
Ikke være redd for å teste og feile.

Har Norge noen unike muligheter?
Vi bør i hvert fall får det. Høy kompetanse innenfor teknologi som kan bety noe i energikappløpet. Høy tillit - godt land for investeringer i en urolig verden.

Beste overraskelse fra Covid-19?
Fantastiske endringsvilje- og evne fra ansatte.

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?
Hittil: Ja, ja, vi eier i det minste ikke hest. Nå: Vi er ikke Trøndelag Arbeiderparti, i det minste.

 

Dette LØRNER du:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Anbefalt litteratur:

Bok: How Democracies die, dokumentaren om Vietnam-krigen

Podkasten "Unfinished - Deep South

En forutsetning for demokratiet er at du undersøker hva makthavere gjør, samt at du kan debattere det og at de som utsettes for maktovergrep eller ikke får det de har krav på eller ikke får den hjelpen de har – har en stemme. Og hvis du ikke har det så har du ikke demokrati.

Trine Eilertsen

Dette er Aftenposten

Aftenposten er en norsk dagsavis med riksdekkende distribusjon. Avisen er basert i Oslo. Den er Norges største avis målt i opplag. Avisen var i nyere tid den eneste norske avisen som kom ut med to daglige utgaver. Morgenutgaven var riksdekkende, mens ettermiddagsutgaven, Aften, var lokalavis for Oslo og omegn. I opplagssammenheng ble Aften regnet som egen tittel og var landets tredje største avis. Aftenposten er hovedproduktet til Mediehuset Aftenposten, en del av Schibsted Norge AS, der Schibsted er hovedeier.