<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Samfunnsforståelse og kunnskap om verden

Gjest: Hanne Skartveit

Politisk redaktør

VG


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, som har jobbet i avisen i snart 30 år. Hanne er utdannet jurist, med en master i internasjonal politikk fra SAIS, Johns Hopkins University. I samtalen snakker de om årene i USA, hvordan jus har blitt en viktig del av hennes journalistiske arbeid, og politiske valg.  

Hvem er du, personlig og faglig?   

Nysgjerrig grubler.   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?   

Journalistikk.   

Hva er du best på?   

Samle informasjon og sette det inn i en bredere sammenheng.   

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?   

Samfunnsforståelse, pluss faktakunnskap i dybde om de fleste fagfelt.   

 Noen interessante nye dilemmaer?   

Winner takes all-økonomi, jobbskaping, ekkokammer vs demokratisering.   

Hvem inspirerer deg?   

 Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?   

Yuval Harari.  

 De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?  
Yepp.  

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis? 
 Yepp   

Ditt viktigste prosjekt det siste året?   

Håndtere coronaen, treffe tonen og sette i sammenheng for leserne våre.   

Tips til modernisering i din sektor?   

VG ligger i front i vår bransje, ikke noen tips utover å følge med på utviklingen.   

Har Norge noen unike muligheter?   

Høyt utdannet befolkning, høy produktivitet pga høyt lønnsnivå, høy tillit og stor likhet.  

Beste overraskelse fra Covid-19?   

Tja - at det går bedre enn fryktet med hjemmekontor.   

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?   

Avhengig av innretning.   

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?   

Har ikke noe, tror jeg. Annet enn at vi må holde fast på håpet, troen på at det går bra. Tross alt.

 

Dette LØRNER du:

Nye digitale dilemmaer

Data som nasjonal ressurs

Algoritme som styringsverktøy

Norges unike posisjon og muligheter

De nye jobbene

Anbefalt litteratur:

Yuval Harari

Det hører kanskje svulstig ut, men jeg tenker mye på verden, og hvor vi er på vei. Jeg har tenkt mye på verdens økonomien i det siste, og synes det er rart at børsene går opp mens realøkonomien i lyset av korona går ned. Jeg tenker også på hvilken verden vi overlater til barna våre. Vi lever i ei tid med enorme forandringer.

Hanne Skartveit

Dette er VG

VG er en av Norges største avis. VG står for Verdens Gang, og opplyser nordmenn daglig fra hele verden - både som papirversjon og som nettavis.