<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Ny politisk visjon

Gjest: Andreas Brännström

Leder

FpU


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ny formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström. Andreas har studert samfunnsgeografi, og har vært aktiv i politikken i flere år. Samtalen omhandler hvordan FpU jobber mot valget, liberalistiske tenkere han inspireres av, og industriell strategi for fremtiden.

Hvem er du, personlig og faglig?   
26 år, fra Sarpsborg, formann i FpU.   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?  
Politikk, løsninger på morgendagens utfordringer.  

Hva er du best på?  
Langsiktig strategi, inspirere andre, offensiv politikk.   

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  
IT og kommunikasjon, logistikk, industriell strategi.   

Hvem inspirerer deg?  
Hardtarbeidende og selvstendige mennesker, foreldre, liberalistiske tenkere som Milton Friedman, Jordan Peterson.   

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?  
Ikke noe spesielt.   

Ditt viktigste prosjekt det siste året?   
Oppussing hjemme og politiske visjoner.   

Tips til modernisering i din sektor?  
Mer oversiktlig og effektivt byråkrati.  

Har Norge noen unike muligheter?  
Ja, naturressurser og et velferdssamfunn som gjør oss konkurransedyktige på kunnskap og kompetanse.   

Beste overraskelse fra Covid-19?   
Hvor omstillingsdyktig samfunnet og kapitalismen er.   

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?   
Ja, det gjøres allerede den dag i dag.   

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  
Man lærer mest av erfaringer.    

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Teknologipolitikk

Anbefalt litteratur:

Jordan Peterson

Jeg inspireres av hardtarbeidende og selvstendige mennesker, mine foreldre, og liberalistiske tenkere som Milton Friedman og Jordan Peterson.

Andreas Brännström

Dette er FpU

FpU er Fremskrittspartiets ungdomsparti. Deres kjernesaker er lavere skatter og avgifter, kutt i offentlige utgifter, strengere innvandring og bedre integrering, og økt valgfrihet i skolen.