<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Moderne teknologi og økonomisk bærekraft

Gjest: Stein Lier-Hansen

Administrerende direktør

Norsk Industri


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, om hvordan vi skal kunne utvikle et bærekraftig samfunn. Hans viktigste prosjekt det siste året er å bidra til at industrien får rammebetingelser for å løse våre klimaforpliktelser, så raskt som mulig, gjennom bruk av teknologi som i seg selv gir en industriell oppside. 

Hvem er du, personlig og faglig?   

Levende engasjert i natur og naturbasert verdiskapning som over tid er økologisk børekraftig.  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?   

Moderne teknologi som gjør kloden til et bedre sted å leve!  

Hva er du best på?  

 Å skape engasjement!  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Hvordan vi kan skape en verden som både er økologisk og økonomisk bærekraftig.  

Noen interessante nye dilemmaer?  

Hvordan ønske om å reise til spennende steder/opplevelser kan kombineres med klimautfordringene, vi kan ikke bare leve virtuelt!  

Hvem inspirerer deg?   

Alle som har tro på fremtiden og som er teknologioptimister.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?   

Teknisk Ukeblad, TU, formidler meget godt nye løsninger og spennende teknologiske prosjekter.  

  

Nye digitale dilemmaer – noe her du ønsker å snakke om?   

Viktig at vi tar i bruk ny digital teknologi uten å miste kontakten med naturen!  

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?   

Her ligger det enorme muligheter i bigdata, men også mulighet for misbruk, Cambridge Analytics!  

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?   

Mennesket, og menneskets naturlige behov må alltid stå i sentrum, vi er noe mer enn "ansatte"!  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?   

Norge har ikke noe valg, vi er en liten men meget åpen økonomi. Svært mye av vår verdiskapning og eksportinntekter er vevd inn i globale verdikjeder. Slik sett er vi sårbare og må ligge i front for å videre globale forretningsmodeller/global handel basert på effektiv ressursbruk!   

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?   

Alle må med, og alle har en plass/funksjon å fylle ut!  

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?   

Vi må bygge det nye basert på det beste av det gamle!  

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?   

Livslang læring blir bare mer og mer viktig, - personlig har jeg stor tro på tverrfaglighet og dermed diversitet!  

  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Det er knyttet til rammebetingelser for å utvikle en mer klimavennlig hverdag! Pandemien har ikke rokket ved dette.  

Tips til modernisering i din sektor?   

Det er rett og slett å ta i bruk ny teknologi som både øker produktiviteten/konkurranseevnen og som gjør oss mer energieffektive og reduserer utslipp av bl a klimagasser og som over tid bidrar til sirkulær økonomi!  

Har Norge noen unike muligheter?   

Ikke unike, men vi har naturgitte komparative fordeler som har gitt oss en del spisskompetanse knyttet til bl a moderne industriproduksjon, og vi har tre parts modellen!  

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Hvor naive vi har vært ift å ikke være bedre forberedt på en slik pandemi, noe vi har blitt advart mot. Ellers har vi sett tendens til overreaksjoner og mangel på vilje til å lytte til våre beste fagfolk.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?   

Ja, det å koble løsninger som er børekraftige i både økologisk og økonomisk forstand gir unike vekst muligheter innefor teknologiindustrien.   

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?   

Tenk positivt og prøv å leve som en optimistisk realist! 

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Teknisk Ukeblad, TU, formidler meget godt nye løsninger og spennende teknologiske prosjekter.

Vi leverer moderne teknologi som skal gjøre kloden til et bedre sted å leve.

Stein Lier-Hansen

Dette er Norsk Industri

Norsk Industri er en medlemsstyrt organisasjon, og er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). De representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.