<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Ungdomspanel om innovasjon- og næringspolitikk

Gjest: Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid Hoem (AUF) og Andreas Brannström (FrpU)

Leder, Nestleder, Rådgiver

Rød Ungdom, AUF, FpU, Civita


Med Vert: Eirik Løkke

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk Konferanse 02: Ungdomspaneler om fremtiden! Det er den andre minikonferansen i en serie på ti konferanser om fremtidsrettet politikk for Norge. Denne gangen er vi så heldige å få snakke med engasjerte ungdomspolitikere i tre ulike paneler.  

 

I panelet møter vi:  Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid Hoem (AUF) og Andreas Brannström (FrpU). Samtalen ledes av Eirik Løkke.  

Utåmodig ungdomspolitikk

Artikkel.

Partiet RU organiserer ungdom til kamp for et rettferdig verden. Ny leder, Alberte Tennøe Bekkhus, forteller de er utålmodige. For klimakrisa lar seg ikke vente på.

– Jeg aner ikke hva jeg vil i livet, men jeg vet at jeg brenner for å endre verden, sier hun. 

Folkestyre over pengestyre – det handler om å velge side! Står det skrevet i store bokstaver på Rød Ungdoms sider. Hva var det som bidro til at Tennøe valgte å starte sitt engasjement akkurat her?

– Hos Rødt er solidaritet kjerneverdien. Jeg opplever at det ligger til grunn for omtrent all politikken vi har; både i utenrikspolitikk, i skattepolitikk, i fordelingspolitikken, i miljøpolitikken og mere til.

Tennøe har bred politisk erfaring fra både NU og RU, og bidro til overskrifter da hun i 2016 ble båret bort av politiet etter Natur og Ungdoms aksjon mot Nordic Mining fra å prøvebåre i fjorden.

Selv sier hun at hun er villig til å demonstrere hver gang urettferdighet oppstår.

– Jeg har hardcore klimaangst, som flere unge. Jeg ønsker å endre verden til det mer rettferdige, og at vi skal kunne ta klimakrisen og miljøet på alvor. Det er drivkraften min, og det er grunnlaget for hvorfor jeg valgte å gå inn i politikken.

Nyvalgt leder

I en nettvotering, som følger av at de større arrangementene ble avlyst på grunn av Covid19, ble Bekkhus valgt inn som ny leder av Rød Ungdom.

– Jeg skulle helst vært rundt på konferanser og i debatter nå, men siden dette er satt på vent så prøver jeg å være en mer tydelig leder internt i organisasjonen, sier hun.

Hun beskriver seg selv som en person som har en veldig sterk følelse av hva som er rett. – Det gjør at jeg virker kan stå for det jeg mener, påpeker hun.

Som politiker mener hun dette er viktig, i kombinasjonen av at hun er veldig åpen og tar både lett inn nye perspektiver, men er ikke redd for å innrømme hvis hun tar feil.

– Det tror jeg gir både troverdighet og styrke.

Når hun gikk tiltrådde vervet som leder midt i en pandemi ønsket hun å lede partiet på en god, samlende og trygg måte.

Forståelse for bærekraft

Fremtidig innovasjon i politikken krever at vi legger vekk gamle tanker og brainstormer nye ideer sammen med andre, hevder Bekkhus. – Vi må finne ut hva målet vårt er. Jeg tror fornybar energi og bærekraftige løsninger er relevant kunnskap for fremtiden, sier hun, men hevder at vi trenger en mer helhetlig forståelse av hva det er.

For eksempel en bedre forståelse av økonomifaget, samt hvordan man kan bruke kompetanse i ett fagfelt over i andre fagfelt.

– Jeg tror også det er viktig med forståelse av en del viktige verdier som fellesskap og dugnad. Ett fag på skolen som alle også burde ha er bærekraft, sier hun.

Hun forteller at det er positivt at vi bor i et lang som Norge, hvor det er tilsynelatende flere og flere med på det grønne skiftet, og har skjønt verdien i det.– Bærekraft er ikke bare klima og miljø, eller bare økonomi, eller bare mennesker – det er alt sammen.

Hva er de viktigste nye perspektiver fra Covid-19? 
De samfunnet trenger mest er ikke i det hele tatt de som tjener best. Det økonomiske systemet vårt er også ekstremt skjørt.

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Fremtidig innovasjon i politikken krever at vi legger vekk gamle tanker og brainstormer nye ideer sammen med andre

Alberte Tennøe Bekkhus (Rød Ungdom), Astrid Hoem (AUF) og Andreas Brannström (FrpU)

Dette er Rød Ungdom, AUF, FpU, Civita