<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

En ny generasjonskontrakt

Gjest: Amalie Gunnufsen

Leder

Unge Høyre


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ny innstilt leder i Unge Høyre, Amalie Gunnufsen. Amalie har bakgrunn som samfunnsøkonom, og årsstudium i arabisk. Hun jobber som rådgiver for Høyres finansfraksjon, og ble nylig valgt leder i Unge Høyre. Samtalen reflekterer rundt nytt partiprogram og lederansvar. I ungdomspartiet har man flere muligheter og større frihet til å kritisere og komme med nye ideer, mener hun. Samtalen går også innom økonomisk bærekraft og hva som menes med en ny generasjonskontrakt.  

Hvem er du, personlig og faglig?   

Blid sørlending. Opptatt av økonomisk bærekraft og hva som skjer i verden.    

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?   

Morgendagens politiske ledere.   

Hva er du best på?  

Mennesker.   

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?    

Hvordan vi går fra grå til grønn energi.  

Hvem inspirerer deg?   

Folk som gjør det de brenner for.   

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Hele sentralstyret skal byttes ut. Jeg vet at Høyre er et stort parti med mange forskjellige verdier og utgangspunkt, så å samle alle disse tankene blir er en spennende oppgave.

Amalie Gunnufsen

Dette er Unge Høyre