<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Ungdomspanel om det nye Norge og de nye jobbene

Gjest: Amalie Gunnufsen og Jesper Nohr

Leder / Internasjonal leder

Unge Høyre / Senterungdommen


Med Vert: Silvija Seres

Denne episoden er en del av TeknologiPolitikk Konferanse 02: Ungdomspaneler om fremtiden! Det er den andre minikonferansen i en serie på ti konferanser om fremtidsrettet politikk for Norge. Denne gangen er vi så heldige å få snakke med engasjerte ungdomspolitikere i tre ulike paneler. ? 

I panelet møter vi Amalie Gunnufsen (Unge Høyre) og Jesper Nohr (Senterungdommen). Samtalen ledes av Silvija Seres. 

 

En ny generasjonskontrakt

Artikkel

Veien videre etter koronapandemien, det norske næringslivet og økonomisk bærekraft. Dette er temaer Silvija Seres diskuterer med dagens gjest, nyinnstilte leder for Unge Høyre, Amalie Gunnufsen.

Gunnufsen er 24 år gammel og kommer fra Kristiansand. Hun har vært med i Unge Høyre siden 2011 og har vært bystyrerepresentant i hjembyen sin Kristiansand. Nå er hun leder i Unge Høyre, den yngste lederen siden 2000.

- Grunnen til at jeg har lyst til å lede Unge Høyre er egentlig fordi at jeg syntes det er så gøy med den talentutviklinga vi holder på med, og det å drive med ungdomspolitikk gir deg muligheten til å peke retning uten å ta hensyn til hva andre partier mener om deg og eller ta hensyn til hva som gir deg høyest valgresultat, påpeker Gunnufsen.

Hun forteller videre at hun har vært engasjert fra ung alder. Hun har vært med i speideren og deltatt i elevrådet, noe som var med på å få henne inn i politikken. Når det kommer til valg av parti sier Gunnufsen blant annet at hun tidlig fikk opp øynene for hvor mye næringslivet kan gjøre for verdiskapningen i et lokalsamfunn.

Gunnufsen påpeker at seks av ti bedrifter melder om at de mangler riktig kompetanse, og etterlyser kompetansehevende tiltak fra høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

- Det er en kombinasjon av at folk ikke nødvendigvis bruker de mulighetene de har, og at man rett og slett ikke har et godt nok tilbud, kanskje spesielt for folk som har jobb og familie.

Gunnufsen ønsker et tilbud som gjør det lettere å ruste seg for et arbeidsliv som hele tiden er i endring. Hun sier at det vil være en viktig oppgave for politikerne.

På spørsmål om hvordan vi kan bidra til å få et produktivt nærningsliv svarer Gunnufsen at formueskatten til norske selskaper bestemmes av verdsettingen av selskapet og ikke hvor mye selskapet tjener. Hun nevner Spotify som et eksempel, og sier at et slikt selskap hadde blitt skattet i hjel i Norge.

- Akkurat nå er vi i en situasjon der vi ikke klarer å utnytte ressursene våre, og jeg er redd for at det henger sammen med skattesystemet vårt.

Et av de viktigste problemene, i følge Gunnufsen, er økonomisk bærekraft. Hun sier at man vil trenge en ny generasjonkontrakt og fortsetter med å si at det grønne skiftet vil koste mye. For å gjøre skiftet billigere foreslår hun en stor investering i karbonfangst- og lagring nå fremfor å gjøre det om 20-30 år.

Ved spørsmål om veien videre etter koronapandemien sier Gunnufsen at hun har ønsket kutt i statsbudsjettet for at fremtidige generasjoner skal kunne redde bedrifter og folk om en ny koronasituasjon skulle oppstå.

- Teknologi er faktisk en viktig del av det, for man kan kutte skatter og skape flere jobber, men man må antageligvis ha en offentlig sektor som bruker mindre penger, både i staten og på kommunalt nivå. Der vil det å kunne ha teknologiske løsninger spare for eksempel en kommune masse penger, sier Gunnufsen avslutningsvis

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Vi trenger en ny generasjonkontrakt

Amalie Gunnufsen og Jesper Nohr

Dette er Unge Høyre / Senterungdommen