<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Hverdagsdemokrati i møbler

Gjest: Jan Christian Vestre

Daglig leder

Vestre


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med fremtidsoptimist og daglig leder i Vestre, Jan Christian Vestre. Jan Christian er utdannet jurist, og tok over familiebedriften 25 år gammel. I episoden forteller han hvordan en utebenk kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Selskapet skal skape arenaer for hverdagsdemokratiet gjennom sosiale møbler, der folk kommer sammen og blir kjent med hverandre. De snakker også om hvor viktig det er å få folk til å jobbe godt sammen, tanker for fremtiden, bærekraft, samt en liten hyllest til Sam Eyde.

Hvem er du, personlig og faglig?   

Elsker å sette meg inn i nye ting, ganske god på å delegere, men ønsker å ha størst mulig innsikt selv. Litt nostalgisk (ser opp til «de som bygget landet»), men samtidig fremtidsoptimist og tror at teknologi kan løse stort sett alle problemer i verden, med unntak av økende polarisering og «oss og dem»-tankegang.   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?  

Vestre skaper arenaer for hverdagsdemokratiet gjennom sosiale møbler der folk kommer sammen og blir kjent med hverandre.   

Hva er du best på?  

 Få kollegaene mine med på og tro på reisen vi har lagt ut på: Vestre skal bli Europas største utemøbelprodusent og vi skal bli anerkjent som verdens mest bærekraftige miljøbrand.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?    

Menneskekunnskap, få folk til å jobbe godt sammen, teknologi, bærekraft.  

Noen interessante nye dilemmaer?    

Overnasjonalitet for å løse globale problemer, og lokaldemokrati/beslutninger nærmest mulig folk. Aktiv næringspolitikk vs. risikoaversjon.    

 Hvem inspirerer deg?   

Alle som brenner for noe.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?   

Sam Eydes selvbiografi «Mitt liv og mitt livsverk» fra 1939  

    

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?   

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?   

    

 Ditt viktigste prosjekt det siste året?   

Vestre skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor i Innlandet. Fabrikken heter The Plus og er den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. www.theplus.no.   

Tips til modernisering i din sektor?  

Bygge sterkere merkevarer, satse på eksportmarkedet, fremme og bruke norsk design og norske designere.  

Har Norge noen unike muligheter?  Ja! Ren energi, rene råvarer, den norske modellen, norsk design, norske merkevarer, trepartssamarbeidet og lav kronekurs 😊  

Beste overraskelse fra Covid-19?   

Møbelfabrikken.   

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?   

 Yes, her ligger det konkurransefortrinn for norske bedrifter, men grønnvasking går ikke.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?   

«Der det er vilje er det en vei», et sitat fra industribyggeren Sam Eyde. 

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Sam Eydes selvbiografi «Mitt liv og mitt livsverk» fra 1939

Jeg elsker å sette meg inn i nye ting, og er ganske god på å delegere, men med et ønske å ha størst mulig innsikt selv. Jeg er både nostalgisk, samtidig fremtidsoptimist og tror at teknologi kan løse stort sett alle problemer i verden, med unntak av økende polarisering og «oss og dem»-tankegang.

Jan Christian Vestre

Dette er Vestre

Venstre er en norsk produsent av bymøbler. I mer enn 70 år har vi fått være med på å skape sosiale møteplasser for millioner av mennesker. Mange snakker i dag om en trippel bunnlinje, som favner både økonomiske, økologiske og sosiale resultater. Det er vi gjerne med på, og vi har lenge sagt det på denne måten: Alle kan redde verden. Litt. Vi har gjort langsiktig bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten vår. Helt konkret har vi knyttet dette arbeidet til ni av FNs bærekraftsmål.