<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Helseteknologiens ubrukte muligheter

Gjest: Mina Gerhardsen

Generalsekretær

Nasjonalforeningen for folkehelsen


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med ildsjel og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Samtalen går innpå muligheter og utfordringer i helseteknologi, og helsedata. Samtalen engasjerer seg også rundt inspirerende og modige kvinner i dagens nyhetsbilde, kunnskap for fremtiden og ikke minst bokbloggen.  

 

Hvem er du, personlig og faglig?   

Jeg er en ildsjel, som vil at verden skal bli bedre og vil gjerne bidra til det. Det styrer mine valg  

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?  

Tre ting: forskning (hjerte, demens), frivillighet (500 lokale lag) og politisk påvirkning (folkehelse og demens)  

Hva er du best på?  

Entusiasme og kreativitet  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?   

Evne til å ta inn ny kunnskap  

Noen interessante nye dilemmaer?   

Teknologiens begrensninger  

 Hvem inspirerer deg?  

Modige kvinner som ikke lar ide om rolle begrense seg (akkurat nå: Kamala Harris)  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?  

Alle bør lese Hans Roslings bok om fakta, Factfulness, så får vi bedre beslutningsgrunnlag   

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?  

Norge er ganske unike på helsedata, her har vi en fantastisk mulighet.   

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?  

Er kombinasjonen som blir god – når vi kan utjevne bias i samspillet menneske og maskin  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?  

Vi har noe unikt i datatilgang og folk med høy kompetanse, så vi kan bli gode selv – men trenger samarbeidet med andre  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?  

Har lurt på det. Må alle kode? Vil gjerne at noen andre kan fikse det!  

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?  

Evig dilemma. Men nok lurt å bygge videre der vi allerede er gode.   

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?  

Ulike behov. Utfordring nå er vel først og fremst at muligheten for livslag læring er så ulikt fordelt.   

   

Ditt viktigste prosjekt det siste året?   

Digitalisere arbeidet i en tradisjonell frivillig organisasjon  

Tips til modernisering i din sektor?  

Vi må ta i bruk teknologi i mye større grad for å øke treffsikkerhet i folkehelsearbeidet!  

Har Norge noen unike muligheter?   

Ja, vi sitter med noen fantastiske helseregistere som er unike i verdenssammenheng, så vi kan forske på utrolig mye  

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Godet i tom kalender   

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?   

Ja  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?   

Ikke noe godt slagord, men inni hodet mitt spør jeg alltid «hvilke variabler kan vi endre?»  

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Alle bør lese Hans Roslings bok om fakta, Factfulness, så får vi bedre beslutningsgrunnlag

Hvis jeg skal tenke så må jeg skrive.

Mina Gerhardsen

Dette er Nasjonalforeningen for folkehelsen