<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Grønn og liberal

Gjest: Ane Breivik

Nestleder

Unge Venstre


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nestleder i Unge Venstre og leder i Bergen Venstre, Ane Breivik. Ved siden av det politiske engasjementet, studerer hun rettsvitenskap ved UiB. I podkasten snakker de om mulighetene og utfordringene i teknologi, og relevant kunnskap for fremtiden. Samfunnet er konstant i forandring, og vi må alltid se med kritiske øyne på det bestående. Vi må alltid etterstrebe fremskritt, det krever nysgjerrighet og kritisk tenking, forteller hun.

Navn? 

Ane Breivik  

 
Tittel og organisasjon?  
Nestleder i Unge Venstre og leder i Bergen Venstre.

Utdanning og hobby?   

Studerer rettsvitenskap ved UiB, politikk og jobb spiser opp alt annet.

Samtale overskrift?    

Grønn og liberal.

Hvem er du, personlig og faglig?    

Svever litt mellom forskjellige arbeidsoppgaver. Har en tendens til å overbelaste meg selv og påta meg altfor mange arbeidsoppgaver. Men det gir meg energi og driv.   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?   

Unge Venstre er en drivkraft for liberal politikk. Vi jobber for et samfunn med mer frihet til enkeltmennesket, samtidig som vi tar vare på naturen og de som faller utenfor.  

Hva er du best på?  
Lettfattet og forståelig kommunikasjon  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?    

Samfunnet er konstant i forandring vi må alltid se med kritiske øyne på det bestående. Vi må alltid etterstrebe fremskritt. Det krever nysgjerrighet og kritisk tekning.  

Noen interessante nye dilemmaer?    

Personvern og ivaretakelse av barns personvern. Hvordan sikrer vi en rettighet som nesten er utradert?  

Hvem inspirerer deg?   

Hillary Clinton og mange andre sterke kvinner.  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?   

Catch-22 av Joseph Heller. En satirisk kritikk av byråkrati og meningsløse påbud. Anbefales dessuten å lese hele boka hvis man skal forstå hva en "catch-22" er, mange som stadig bruker uttrykket feil. 

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?   

Personvern. I en verden der stadig mer foregår på digitale flater må vi sørge for at vi fortsatt har makt over egne opplysninger og kunnskap om hvordan de benyttes. Multinasjonale selskaper og digitalgiganter må betale skatt i Norge. Jeg tror vi kun finner en hensiktsmessig måte å beskatte multinasjonale selskaper på ved internasjonalt samarbeid.  

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?   

Mennesker i sentrum. Algoritmer skal være et verktøy for borgerne, ikke et styringsmiddel mot dem.  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?   

Globale forretningsmodeller. Ingen land er tjent med utenforskap, selv ikke Norge.   

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?   

Alle skal med. Omstillingen og moderniseringen kommer til å berøre de fleste yrkesveier.    

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?   

Bygge det nye. Norge trenger flere bein å stå på etter oljen.  

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?  

Mer dybde tidlig i utdanningen og større muligheter for tverrfaglighet senere. En god blanding av teori og praksis, bedre tilpasset den enkelte.  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?   

Lage mer mat fra bunnen av samtidig som jeg balanserer heltidsjobb, heltidsstudier og to krevende verv. Også har jeg holdt i arbeidet med Unge Venstres politiske program - det dras snart i land, heldigvis!  

Tips til modernisering i din sektor?   

Jeg tror mange politiske partier har godt av mer interaktive samlinger og diskusjonsforum.  

Har Norge noen unike muligheter?    

Vi har et enormt fortrinn innen fornybar energi og en særegen mulighet til å bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.  

Beste overraskelse fra Covid-19?    

At jeg kan jobbe og studere ganske godt hjemmefra.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?    

Det krever det grønne skiftet.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?    

Å være liberal er å være ti år forut sin tid.

 

 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Catch-22 av Joseph Heller. En satirisk kritikk av byråkrati og meningsløse påbud. Anbefales dessuten å lese hele boka hvis man skal forstå hva en "catch-22" er, mange som stadig bruker uttrykket feil.

Unge Venstre er en drivkraft for liberal politikk. Vi jobber for et samfunn med mer frihet til enkeltmennesket, samtidig som vi tar vare på naturen og de som faller utenfor.

Ane Breivik

Dette er Unge Venstre

Unge Venstre er Norges liberale ungdomsparti, og ungdomsorganisasjonen til Venstre. Vi er en landsdekkende organisasjon med rundt 1500 medlemmer og 40 lokallag. I alle fylker har vi medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ildsjeler.