<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Distriktspolitikk og nye modeller

Gjest: Tord Steiro

Medgründer og styreleder

Helgeland Havhus


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med medgründer og styreleder i Helgeland Havhus, Tord Steiro. Tord har bakgrunn som samfunnsøkonom fra Landbrukshøgskolen på Å, og har jobbet nesten ti år med internasjonalt bistandsarbeid. Han har et engasjement for å forstå samfunnsprosesser, og er aktiv i distriktspolitikken. I samtalen snakker de om den digitale revolusjonen, og hva den har å si for distriktsområdene. Samtalen retter også et fokus mot helsepolitikk, som Arbeiderpartiets nye ideer om organisering i helsevesenet, og mental helse.

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

NRK-artikkelen om Ibelin! Den endret hvordan jeg så på nesten alt, og åpnet øynene mine for hva den digitale revolusjonen faktisk kunne være. En game-changer.

«The Firm», av Ronald coase og «The market for lemons», av George Akerløf. To klassiske paper som jeg mener alle burde lese, og så mener jeg alle burde tenke litt igjennom hvordan dynamikken de beskriver påvirkes av plattformisering, stordata og kunstig intelligens.

I den anledning har også Diane Coyle en kortfattet og god kommentar i Financial Times fra 2016: «How the data revolution is shifting the risks for insurers».

Det offentlige skal være en plattform for innovasjon.

Tord Steiro

Dette er Helgeland Havhus