<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HOSPITALITY, Women in Tech, Sundvollen Hotel

Kunnskap x Vilje x Evne

Gjest: Cecilie Laeskogen

Daglig leder

Sundvolden Hotel


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Cecilie Laeskogen som er daglig leder på Sundvolden hotel. Laeskogen snakker om hvordan Sundvolden jobber proaktivt med likestilling og mangfold på en måte som gjør det til en konkurransefordel. Hun forteller også om hvordan Sundvolden konkurrerer som et privat og familieeid tradisjonsrikt hotell mot de større kjedene som tenker skala og standarisering.

Utdanning og hobby? 
Fagbrev kokk, Bachelor i Serviceledelse, MBA Brand Management, når det gjelder hobby kan jeg nevne kjolesamlingen min kanskje.


Hvem er du, personlig og faglig?
 
Mor, kone, søster, hotelldame, alltid ute etter å endre til det bedre, stort sosialt engasjement for de svake i samfunnet, styremedlem i Ringerikskraft Nett, medlem av strategisk råd i NHO Viken, medlem i representantskapet til Sparebank 1 Ringerike Hadeland, vara til kommunestyret for Høyre i Hole.


Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
 
Opplevelser, fasilitering av arrangementer, flukt fra hverdagen, møter og konferanser. De kjøper fordi de stoler på oss og tror på at vi kan gjennomføre på en god måte til en akseptabel pris og også noen ganger bedre enn konkurrentene.


Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
 
Masse mennesker, gode opplevelser, spennende utfordringer, ingen dag er lik!

 

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt? 
Stor konkurranse (viktig å bygge merkevare), være god på PR, fortelle historier både om bedriften, oss som jobber her, planer og drømmer for fremtiden.


Dine beste tips til andre lignende selskaper?
 
Ansett dyktige mennesker og slipp dem fri!

 

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Bedriftens overlevelse med minimal kontantstrøm, ivaretakelse av medarbeidere, profilbygging, interninformasjon

 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
Kommunikasjon, sosialt samspill, trygg i omgang med teknologi

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Tillit, åpenhet, implementering av ny teknologi?

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Du vet ikke hva du bør bekymre deg for. Viktig å være «lean» og kunne snu seg raskt når noe skjer.

 

Dine beste ledelses-tips? 
Utvikle dine egne ledere, se etter talenter,

 

Bruker du bærekraft som vekstmotor? 
Ja, for oss har det gitt synlighet, rekruttering, goodwill, bevissthet i forhold til matsvinn gir også bedre økonomi, det gjør også bedre sortering av avfall og sparing av strøm og vann. Vårt fokus på bærekraft har også ført oss inn i samarbeid med interessante allianser og samarbeidspartnere både i forvaltningen (kommune, fylkeskommune, sentrale politikere) private bedrifter og organisasjoner.

 

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Vi må jobbe for det gode, det onde kommer av seg selv»

 

Dette LØRNER du:

Å investere i menneskene 
Å organisere seg utifra gjestens behov
Likestilling i en tradisjonell bransje 
Kortsikt vs langsikt 

Anbefalt litteratur:

Okkupert av Bjørn Are Godøy og Lykkeland av Olivia Monti 

«Den som får utfordringer eier den», medarbeiderne har frihet til å løse gjestenes utfordringer i stor grad, enten ved å spørre en kollega eller til å løse det selv, gjestene er ikke opptatt av hvordan vi har organisert oss internt, de besøker ett hotell og forventer at vi er ett team som jobber her.

Cecilie Laeskogen

Dette er Sundvolden Hotel

Sundvolen hotel tilbyr et hotell som inneholder det beste av det som en gang var, samtidig som de kontinuerlig utvikler seg for å ivareta behovene til dagens gjester. De ønsker å gi sine gjester en minneverdig og annerledes opplevelse gjennom både å ta vare på tradisjoner samtidig som er investerer i ny teknologi. Deres visjon er å være "elsket av våre gjester og beundret av våre konkurrenter". For å lykkes med det, tenker de bærekraftig utvikling med en stor grad av egenproduksjon, et godt arbeidsmiljø og fokus på ivaretakelse av eksterne miljø.