<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HOSPITALITY, Sundvollen Hotel

Frykt og andre følelser; vår drivkraft

Gjest: Joar Skjevdal

Managing partner og psykolog

Lidmi Consultin


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakke Silvija med Joar Skjevdal som er managing partner og psykolog i Lidmi Consultin. Min virksomhet selger først og fremst utviklingstjenester til ledere og ledergrupper. Lidmi Consultin jobber bak fasadene til folk, de ønsker å skape et språk på driverne som ligger under ordvekslingene. I samtalen med Silvija snakker de om hvor viktig det er å tenke igjennom de psykologiske sidene av det å være en ansatt under en pandemi eller en annen stor krise samt hvordan vi kan angripe denne krisen som arbeidstakere og hvordan vi kan gjøre noe konstruktivt ut av den frykten vi alle nå kjenner på.

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en ganske intenst tilstedeværende person som brukte 10-15 av mine mest produktive og energetiske år (30-45) på å studere og utforske hvordan KROPP og SINN henger sammen og er èn. 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden? 
Kunnskap om- og ferdigheter knyttet til hvordan vi lærer av og med hverandre; hvordan vi utvikler ny kunnskap sammen, kunnskap du og jeg ikke hadde da vi møttes. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Tror vi er bra på punktet over, sammenliknet med land hvor autoritetsfrykten er enda større enn i Norge. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Tror vi er blitt flinkere til å skille mellom: Hva trenger vi kropp-kropp kontakt for å få til, og hva kan vi løse/avklare enklere og mer tidseffektivt ved bare å møtes over video. 

Dine beste ledelses-tips?
Ikke tro at ledelse er noe som er i deg, ledelse er et uformelt fenomen som følger med at folk møtes. Ikke gi deg!

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Ikke gi deg før du har gitt alt. Da er det bra nok uansett.

Dette LØRNER du:

Hvordan håndtere en krise
Hvordan vi kan snu frykten vår til en motivator
Hva kan vi gjøre for å kanalisere energien vår riktig
Emosjonell kompetanse

 

Anbefalt litteratur:

«Kjærlighetens bøddel» og «Dobbeltdykk i sjeledypet» av Irvin Yalom
«Markens grøde» av Knut Hamsun

Som formell leder, ikke stå i veien for de gode ledelsesprosessene som utspiller seg når folkene dine møtes på arbeidsplassen, men legg merke til de mindre hensiktsmessige ledelsesprosessene og intervener så godt du kan for å påvirke dem.

Joar Skjevdal

Dette er Lidmi Consultin

Lidmi selger først og fremst utviklingstjenester til ledere og ledergrupper. Målet deres er å utvikle ledere som forstår folk og forretning.