<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Styrke folkestyre, og alle stemmer hørt

Gjest: Synnøve Kronen Snyen

Leder

Sosialistisk Ungdom


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med nyvalgt leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen. Synnøve studerer kultur og samfunnspsykologi ved UiO, men har permisjon fra studiet nå med fullt engasjement i SU. Store deler av samtalen omfavner klima og miljødebatten. Hun er opptatt av hvordan ulike strukturer i samfunnet påvirker oss individer, og hvorfor, for eksempel, noe velger miljøvennlige valg, mens andre ikke velger å gjøre det.

Hvem er du, personlig og faglig?  

Jeg kommer fra Oppegård kommune, har sittet i kommunestyret for SV. Jeg ble med i SU i 2013, og meldte meg inn når vi fikk blåblå regjering. Jeg har vært studenttillitsvalgt på Universitetet i Oslo på fulltid i ett år, som nestleder og likestillingsansvarlig i Studentparlamentet. Jeg jobbet da mye med rektor Svein Stølen og prorektor Gro Mo.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Kunnskap om miljø og natur og mer tverrfaglig kunnskap. Flere bør gå yrkesfag og vi må opprette flere studieplasser på fagskolene.  

Hvem inspirerer deg?  

Greta Thunberg.  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller?  

SV vil bruke staten som en strategisk, langsiktig aktør for å sikre verdiskaping i Norge fremover. Det betyr at staten må vurdere å kjøpe seg opp i flere bedrifter, og starte nye.  

Statlige eierskap kan bidra til grønn omstilling – å skape ny næringsutvikling og samtidig kutte klimagassutslipp. Vi trenger statlige næringslokomotiver for å sikre fremtidens verdiskaping i Norge.  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?  

Alle skal med. Vi må satse på etter- og videreutdanning slik at ingen opplever at de blir irrelevante i fremtiden. Når vi blir et enda mer høyteknologisk samfunn og hvis roboter tar over jobbene våre så må vi dele på arbeidet. Jeg vil heller ha sekstimers arbeidsdag enn høy arbeidsledighet.  

Har Norge noen unike muligheter?  

Ja! På grunn av våre naturressurser, vår kompetanse, teknologiutvikling, geografi, demografi og arbeidsliv finnes det flere grønne næringsmuligheter hvor Norge har gunstige konkurranseforhold. For at disse næringene skal kunne realisere sitt potensiale, må de satses på. Da det er det behov for investeringer, også fra statens side.  

Beste overraskelse fra Covid-19?  

Vi har blitt flinkere på å møtes digitalt, jeg håper det gjør at det blir mindre reising i jobbsammenheng.  

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Ja, jeg vil at Norge skal bli ledende på de nye grønne løsningene, ikke en lat oljestat som taper kampen om å bli verdensledende på grønn industri og teknologi. 

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

En bok som heter Det er nok nå, som handler om nyliberalismen.

I 2013, da vi fikk en blå-blå regjering, ble det naturlig for meg melde meg inn for å aktiv bidra til en ny politikk.

Synnøve Kronen Snyen

Dette er Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Ungdom er ungdomspartiet med som kjemper iherdig for å muliggjøre rettferdighet i samfunnet. De er en feministisk organisasjon, brenner for klima og miljø, vil avskaffe rasisme og ønsker sosialisme; makt over egen hverdag.