<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

En rolle med samfunnsbetydning

Gjest: Monica Paulsen

Forbundsleder

Negotia


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med forbundsleder i Negotia, Monica Paulsen. Monica har bakgrunn fra næringsmiddelindustrien og olje- og gassbransjen, og hun er også nestleder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund som er tilknyttet selskapet. Hun beskriver rollen som viktig og spennende, fordi man er med på endre og forbedre rammebetingelsene for ansatte næringslivet, og i frivillige organisasjoner. Samtalen reflekterer rundt et samfunn i endring.

Hvem er Monica?

Jeg har bakgrunn fra næringsmiddelindustrien og olje- og gassbransjen, og er også nestleder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund som er tilknyttet selskapet.

Hva er det mest spennende ved jobben?

Min rolle er viktig og spennende, fordi man er med på endre og forbedre rammebetingelsene for ansatte næringslivet, og i frivillige organisasjoner.

Hvordan er du som leder? Helt grunnleggende må man klare å skape god balanse mellom forbundets økonomiske og strategiske interesser samt å hele tiden ha bevissthet rundt den humane siden av lederskapet. En må greie å engasjere og samtidig skape handlingsrom for at forbundet skal kunne vokse. Jeg jobber hver dag for å levere på dette. Så får andre bedømme om jeg får det til.

Hva gjør YS?

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund er en norsk, partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere. YS er i en fase hvor det skal skje en vital endring for å være tydeligere, relevant og skape verdier for alle sine forbund og deres medlemmer. Det innebærer at det vil skje endringer. For å få til dette fordrer det tettere samarbeide mellom forbund og deres administrasjoner og organisasjoner. Det er en spennende tid. Hvem har vel ikke lyst til å være med på dette?

Dette LØRNER du:

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Vi må løfte de som henger etter, for å sørge for at de på toppen også har en bedre vekst.

Monica Paulsen

Dette er Negotia

Negotia er et YS-forbund som jobber for å sikre sine medlemmer en bedre arbeidsdag og flere muligheter. Som medlem i YS-forbundet Negotia har du sikkerhet for at dine rettigheter som arbeidstaker blir ivaretatt.