<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Omstilling i en digital verden

Gjest: Eirik Andreassen

Ansvarlig for omstillingsmotorer og regionale partnere

Digital Norway


Med Vert: Silvija Seres

I denne samtalen med #LØRN snakker Silvija med Eirik Andreassen som er ansvarlig for omstillingsmotorer og regionale partnere i Digital Norway. Digital Norway selger kunnskap du trenger for å lykkes i en digital verden, og kundene kjøper fordi det er tilgjengelig, relevant, praktisk og tilpasset behovene til etablerte små og mellomstore selskaper. Eirik forklarer at den viktigste driveren for alle selskaper er at kundene endrer seg, og at dette må taes i betraktning når man skal omstille seg. Omstilling er nemlig viktig for bedrifter for å holde følge med den digitale verdenen som vi nå lever i. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg er en passe sosial, litt nerdete, og siden jeg liker å gjøre ting jeg egentlig ikke kan, bruker jeg mye tid på å lese, høre, se, reflektere – gjerne sammen med andre. I denne jobben er det ikke sånn at vi fra dag til dag gjør ting vi kan, og derfor er dette noe som kommer godt med.  

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
Digital Norway selger kunnskap du trenger for å lykkes i en digital verden, de kjøper fra oss fordi det er tilgjengelig, relevant, praktisk og tilpasset behovene til etablerte små og mellomstore selskaper

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget? 
Det som motiverer meg, og har motivert meg siden vi startet er å bidra til at de selskapene som utgjør grunnstammen i norsk næringsliv kan ta del i mulighetene som ligger i bruk av data og digitale teknologier

Er det noen interessante dilemmaer?
Mange, ett av dem er balansen mellom å tilby standardiserte produkter kontra mer tilpassede tjenester, et annet er balansen mellom å utvikle innhold selv, eller å gjøre tilgjengelig det som er utviklet av andre 

Dine beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
1. Start i det små – ikke prøv å løse de store problemene før du har lært å håndtere de små, og husk at kunnskapen om digitalisering er mye høyere rundt lunsjbordet enn rundt lederbordet – involver derfor de ansatte. 

2. Digitalisering oppleves for mange som uoversiktlig og komplekst, og jeg tror ikke det er noe man nødvendigvis kan klare alene. Bruk derfor nettverket ditt, søk sammen med likesinnede, bruk virkemiddelapparatet, og del innsikt. Man trenger partnere for å lykkes, og partnerskap krever tillit, så da må man bjuda på

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året? 
1. Jeg leder arbeidet med Omstilllingsmotoren – et virkemiddel fra Innovasjon Norge som hjelper etablerte små og mellomstore bedrifter med et kompetanseløft. Samtidig gir det å jobbe med bedriftene oss et unikt innblikk i deres hverdag, og hvilke utfordringer de har knyttet til å ta i bruk data og digitale teknologier.

2. Sammen med NTNU og SINTEF har vi levert en søknad om å bli EDIH (European Digital Innovation Hub). Samme har vi gjort sammen med SIN, IFE og UiO. 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
For ansatte handler det om hva som gjør deg attraktiv i fremtidens arbeidsmarked, og da er det aldri kalt å kunne noe innenfor et domene.  For en bedrift handler det i stor grad om hvordan de klarer å utnytte teknologi til noe som skaper økt verdi for bedriften og for kundene.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Har ikke så mye nytt å si her, men vi er ganske tillitsfulle og åpne, og deler erfaringer og innsikt som kan hjelpe andre. I tillegg er vi ganske omstillingsdyktige, men kanskje mer reaktive enn proaktive.   

Anbefalt lesing/seing? 
Lesing: Small Data av Martin Lindstrøm, 21 Lessons for the 21 Century av Yuval Harari.

Seing: CGP Grey -  How Machines Learn, Netflix: The Social Dilemma, og for de som liker matematikk: 3Blue1Brown

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Vi trenger ikke reise så langt for å møtes, og video møter fungerer ganske bra. Mange føler også at de får gjort mye mer. MEN, jeg er litt usikker på om dette hemmer kreativiteten. De litt mer uformelle samtalene der man bare drodler med ideer, har blitt litt mer krevende. Men kanskje vi kommer dit også.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Involver de ansatte og ta dem med på råd, søk inspirasjon fra andre, og delta aktivt i nettverk gjennom å dele og stille spørsmål.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 
Det er lett å føle seg maktesløs, men alle kan bidra med sitt. Det starter med å erkjenne a vi har en utfordring, og deretter å finne det man som privatperson kan gjøre, og hvilke områder bedriften kan forbedre. Veldig ofte kan bærekraft gå hånd i hånd med å redusere driftskostnader, så se hva andre gjør, og kopier rått.

 

Dette LØRNER du:

Digital omstilling
Ledelse
Balanse
Strategi

Anbefalt litteratur:

Lesing: Small Data av Martin Lindstrøm, 21 Lessons for the 21 Century av Yuval Harari. 
Seing: CGP Grey -  How Machines Learn, Netflix: The Social

Involver de ansatte og ta dem med på råd, søk inspirasjon fra andre, og delta aktivt i nettverk gjennom å dele og stille spørsmål.

Eirik Andreassen

Dette er Digital Norway

DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber vi for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien.