<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Hvordan har FINN benyttet digitalisering til sin fordel?

Gjest: Jens Hauglum

VP innovation & growth portfolio

FINN


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Jens Hauglum, som er Vice President i innovation & growth portfolio i FINN. Jens har siden mars 2019 hatt ansvar for å bygge opp en vekstportefølje i FINN, som er Norges største digitale markedsplass - hvor du får kjøpt og solgt brukte varer, boliger, biler og mye annet. I samtalen snakker Silvija og Jens om blant annet om intensjonsbasert ledelse, hvor Jens forklarer om forskjellen mellom tiltaksstyrt og målstyr ledelse – og om viktigheten av at man sammen har et felles mål innad I bedriften. Videre I samtalen forklarer Jens om utviklingen til FINN og hvordan smarttelefoner og digitalisering påvirket bedriften til å tenke nytt og annerledes. 

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er en engasjert og utålmodig person, som ønsker å bidra til forbedring og nyskaping. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
FINN er Norges største digitale markedsplass. Hos oss får du kjøpt og solgt brukte varer, boliger, biler og mye annet. Folk velger oss fordi vi har et stor utvalg og en brukervennlig tjeneste 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?  
FINN's misjon er å hjelpe folk å ta smarte valg for seg selv og samfunnet. Det motiverer meg! 

Er det noen interessante dilemmaer?  
Er ikke alltid at smarte valg for seg selv er smart for samfunnet 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?  
- Vær tydelig på at du er et vekstselskap og forklar viktigheten av vekst  
- Sett tøffe mål og åpne for radikale ideer for å nå de  
- Etabler måter å jobbe på som sikrer rask læring og løpende vurdering av vekstinitiativ 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?  
Hatt ansvar for å bygge opp en vekstportefølje i FINN. Startet mars 2019. Har nå 7 initiativer i porteføljen 

Hvem inspirerer deg?  
Folk som er dedikerte, "hel ved" og ydmyke.  

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Tror at evnen til å lære, nysgjerrighet og endringsvillighet er viktigere enn en spesifikk kunnskap 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Måten vi har fått til samarbeid og utvikling av maritim næring har vært ganske unikt (alt fra skipsbygging til oppdrettsnæring). Ellers tror jeg vi er et folk som gjør det ganske godt i motgang 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?  
At vi som verdenssamfunn er sårbart. At arbeidshverdagen kan funke på radikalt andre måter enn det vi kanskje trodde 

Dine 3 beste ledelses-tips?  
1) Fortell hvorfor og hva (mål) og la folkene dine komme opp med hvordan (tiltak)  
2) Anta at folk har gode intensjoner og ønsker å gjøre en god jobb  
3) Vis hele deg, ikke bare en "proff fasade" 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?  
Skal vi endre klimatrenden må vi alle være villige til å bidra med vårt og politikerne må slutte med symbolpolitikk... 

 

Dette LØRNER du:

Ledelse
Digitalisering
Målsetting
Strategi

Anbefalt litteratur:

Being Wrong av Kathryn Schulz
Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman
TedX 

De fire kardinaldydene fra antikken står seg bra fortsatt: “mot, rettferdvisdom og måtehold.

Jens Hauglum

Dette er FINN

Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter. Selskapet ble etablert i mars 2000, og har ca 400 ansatte. Målt etter antall sidevisninger er finn.no den største norske tjenesten på nett.