<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Digital verdiskaping i nyhetsbransjen

Gjest: Karl Oskar Teien

Head of Product

Aftenposten / Schibsted


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Head of product i  Aftenposten/Schibsted, Karl Oskar Teien. Aftenposten selger i hovedsak nyheter, men Karl Oskar legger til at det de egentlig selger er vissheten om at man får med seg det som betyr noe. Digitalisering har også skjedd i nyhetsbransjen, og i denne episoden lærer dere om viktighetsgraden av verdiskaping for kunden, og hvordan man produkt-leder abonnement-aviser basert på om det er betalende abonnementer eller gratis-nyheter. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Vokst opp på økologisk gård i Sande i Vestfold. Tilbrakte 10 år på fem kontinenter ifm. studier og jobb før jeg vendte tilbake til Norge. Elsker å jobbe med brukerproblemer, på stor og liten skala. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
Dette har jeg tenkt mye på selv i det siste. Litt enkelt kan man si at vi selger nyheter, men jeg tror det vi egentlig selger er vissheten om at man får med seg det som betyr noe. 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?  
Uten god og balansert dekning av samfunnet vi lever i kan heller ikke et system med folkevalgte ledere fungere. 

Er det noen interessante dilemmaer? 
Maksimere tiden folk bruker på oss vs. maksimere verdien av folks tid. Dekke løpende nyheter vs. forklare det som skjer. 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 
- Fokuser på brukerproblemet hos den viktigste brukergruppen, ikke bare fokuser på de mest engasjerte brukerne 
- Mål suksess i form av opplevd verdi over tid, ikke volum eller frekvens alene. 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?  
Forside-prosjekt i Aftenposten 

Hvem inspirerer deg? 
Jack Dorsey - Twitter CEO 
Arne Næss - Filosof 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Evnen til å analysere data og ta beslutninger basert på dette. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har et godt politisk system med rom for et stort spekter av synspunkt, og vi har en velferdsstat som tar vare på folk. 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?  
Det er faktisk mulig å drive en stor tradisjonell virksomhet med veldig distribuerte ansatte. Samtidig er hjemmekontor et privilegium unnet noen få av oss.  

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Gi de du leder eierskap til hele problemet, ikke bare til spesifikke leveranser. 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 
Vi kommer ikke til å forbruke oss ut av bærekrafts-utfordringene. Vi må bruke mindre i utgangspunktet, låne/leie, og reparere. 

 

 

Dette LØRNER du:

Digitalisering
Produktutvikling
Ledelse
Verdiskaping

Anbefalt litteratur:

Winners take all av Anand Giridharadas 

Rikt liv, enkle midler.

Karl Oskar Teien

Dette er Aftenposten / Schibsted

Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs. Schibsted består av tre hovedavdelinger: Nordic Marketplaces, News Media og Next.