<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS, Oslomet

Dataøkonomi

Gjest: Liv Dingsør

Daglig leder

Digital Norway


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør. Liv beskriver seg selv som en entusiastisk og pragmatisk bygger, og en pådriver for at også små- og mellomstore virksomheter, modne som nye, skal komme i posisjon for å ta del i den datadrevne økonomien. Samtalen går innpå relevant kunnskap for fremtiden, og hvordan Digital Norway jobber mot å bygge den bredde- og spisskompetansen som er nødvendig i dagens komplekse dataøkonomi.

Hvem er du, personlig og faglig?

En entusiastisk og pragmatisk bygger, og en pådriver for at også små- og mellomstore virksomheter, modne som nye, skal komme i posisjon for å ta del i den datadrevne økonomien.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?

Verdi av data som stiller krav til å adressere komplekse tekniske, organisatoriske, kulturelle, kommersielle og juridiske utfordringer, som mindre virksomheter ikke er i stand til å løse på egen hånd, hver for seg.

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 

Jobbe systematisk med kontinuerlig kompetanseløft, beveg deg utenfor vante økosystem for å jakte utradisjonelle partnerskap og vær fleksibel og pragmatiske når det gjelder utvikling av nye forretningsmodeller i nye samspill.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?

DigitalNorway jobber med sterke partnere for realisering av en Datafabrikk. Tilgjengeliggjøring, strukturering, tilgang og bruk av datasett og datastrømmer krever kompetanse, løsninger og infrastrukturer de aller fleste norske bedrifter og mindre offentlige virksomheter ikke har.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?

Alle må forholde seg til en mye større bredde når det gjelder forståelse og kunnskap i en kompleks dataøkonomi. Skal vi klare å realisere økte verdier ved å jobbe tverrsektorielt, på tvers av bransjer og i nye økosystem, setter det nye krav til både proaktivitet, kreativitet, pragmatisme og ekte engasjement.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?

Vi snakker mye i Norge om at vi er så omstillingsdyktige og tillitsbaserte, det er et slags mantra. Men vi har vel knapt trengt å omstille oss så lenge jeg har levd. Nå ser vi en del grunnleggende svakheter. Det som ofte trekkes frem som våre konkurransefortrinn i Norge er et samfunn basert på tillit, dugnadsånd og samarbeid.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?

Det er ikke mangel på innspillsgrupper, råd og faggrupper som diskuterer utfordringer, muligheter og mål i kriser – men jeg syns det er relativt få som adresserer «hvordan», gjennom åpeke på praktiske, konkrete og realiserbare løsninger som tar oss fremover i en datadrevet økonomi - raskt.

Dine 3 beste ledelses-tips?

Gi tillit, sitt i samme båt uansett, se på ordentlig og vær raus med tilbakemeldinger. Og forvent det samme tilbake. Også er det lurt å faktisk la organisasjonen selv utvikle strategisk retning og justere kurs. Løpende.

Dette LØRNER du:

Ledelse, strategi og innovasjon

Transportbransjen

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Mye av min kreativitet oppstår når tankene får fly litt utover den faglige hverdagen. Selv om Kindel’n er full av faglitteratur koser jeg meg aller mest med gode skjønnlitterære romaner. Siste jeg leste som kan anbefales var Rachel Cusk’s trilogi og Kokebjørn av Mikael Niemi. Ellers vender jeg alltid tilbake til Paul Auster når hjernen trenger å koble av.

Skal vi klare å realisere økte verdier ved å jobbe tverrsektorielt, på tvers av bransjer og i nye økosystem, setter det nye krav til både proaktivitet, kreativitet, pragmatisme og ekte engasjement

Liv Dingsør

Dette er Digital Norway

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.