<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Infrastruktur og viktigheten av det

Gjest: Gard Voigt Rimestad

Engineering manager

Schibsted


Med Vert: Silvija Seres

denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Engineering manager i Schibsted - Data and tech, Gard Voigt Rimestad. Schibsted selger alt mulig av online tjenester, men mest signifikant er markedsplassene og avisene. Noe som kanskje er ukjent for mange er at Schibsted gjør mye innovasjon i form av at de leverer pakker og matvarer med avisene. Dette forklarer Gard mer om i denne samtalen med Silvija hvor de blant annet diskuterer viktigheten av infrastruktur og hvordan man skaper gode løsninger for kunden. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Hjemme er jeg far til 3 barn og ektemann. Faglig har jeg jobbet som utvikler i mange år, fra 2007-2019. Juli 2019 gikk jeg over til å være leder. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
Schibsted selger alt mulig av online tjenester. Mest signifikant er markedsplassene våre og avisene. Noe som kanskje er ukjent for mange er at vi gjør mye innovasjon også. Jeg synes det kuleste er innovasjonen på avisdistribusjon vår, at vi leverer pakker og matvarer med avisene. 

Er det noen interessante dilemmaer? 
Det er store forskjeller i hvilke behov forskjellige team har og de fleste har allerede steder hvor de kjører opplegget sitt. Hvorfor skal de flytte over på våre løsninger, når de har noe som fungerer allerede?  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Jeg tror det er kulturen for ansatte. At alle blir hørt og tatt på alvor. Det er i hvert fall slik det fungerer de stedene jeg har jobbet. Det er ikke farlig å være uenig med sjefen sin. Vi aksepterer at folk gjør feil.  

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
At tillit har blitt mye viktigere. Man ser ikke folka sine så ofte. 1:1 blir mer fokusert på å holde relasjonen god, krever mer tid for å få gjort det i tillegg til å følge opp arbeidsrelaterte ting.   

Dine 3 beste ledelses-tips? 
- Ikke ta deg selv så høytidelig. Ha tid til tull i teamet. Ha det gøy sammen!
- Fokuser på å ha felles mål, det viktigste er at alle drar i samme retning.
-
Del god feedback med heleteamet, ta negativ/konstruktive ting  i 1:1 

 

Dette LØRNER du:

Infrastruktur
Produktutvikling
Struktur
Data & IT

Anbefalt litteratur:

Spissede konferanser som handler om et litt snevert områdeslik at man går dypt i stedet for bredt.   

Frustrasjon er bra, det kommer fra engasjement. Bli glad når du ser en frustrert kollegaeller ser en intens diskusjonfolka bryr seg om det de gjør!

Gard Voigt Rimestad

Dette er Schibsted

Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs. Schibsted består av tre hovedavdelinger: Nordic Marketplaces, News Media og Next.