<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Digitalisering i nyhetsbransjen

Gjest: Jo Odland

Senior Architect

Schibsted News Media


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Senior Architect i Schibsted News Media, Jo Odland. Schibsted selger i hovedsak nyheter og journalistikk, i papirform og som nettavis. En av utfordringene i News Media er derfor at inntekter fra papiravisene forsvinner, og de digitale inntektene er foreløpig ikke store nok til å finansiere journalistikken fremover. Kan man lage fellessystemer på tvers av avisene for å dele kostnader til produktutvikling. Klarer avisene å beholde sin identitet? Jo har også vært ansvarlig for å utarbeide den første teknologistrategien i News Media, og dette vil være et av de sentrale temaene i samtalen.

Hvem er du, personlig og faglig?  
Programmerer i hjertet, men begynner å bli litt rusten. Dessverre alt for lenge siden sist gang jeg skrev kode i produksjon. Ofte fagleder, men jeg har også vært peronalleder i perioder.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
Nyheter og journalistikk, både på papir og som nettavis(er). De største avisene i både Norge og Sverige. 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?  
Jeg liker visjonen til Schibsted: "Empowering people in their daily lives." samt samfunnsoppdraget og den uavhengige journalistikken til News Media. 

Er det noen interessante dilemmaer?  
Det er en del Schibsted interne dilemmaer. Hvor mye frihet skal hvert enkelt selskap få? Hvor mye skal gjøres sentralt i Schibsted?  

I News Media er utfordringen at inntekter fra papiravisene forsvinner. De digitale inntektene er foreløpig ikke store nok til å finansiere journalistikken fremover. Kan man lage felles-systemer på tvers av avisene for å dele kostnader til produktutvikling. Klarer avisene å beholde sin identitet? 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 
Jeg er ikke så opptatt av vekst, men tenker at man skal alltid lage produkter som begeistrer brukerne.  

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Programmering. AI/ML. 
Aldri slutte å lære. Alltid være nysgjerrig.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Vi er tidlig ute med digitale løsninger, både i privat- og offentlig sektor.   

Dine 3 beste ledelses-tips? 
- Del heder og ære med teamet. Ta ansvaret selv dersom noe går galt. 
- Ha faste og hyppige 1:1-samtaler med dine ansatte. Spør hva du kan bidra med for å gjøre hverdagen deres enklere. 
- Informasjon er makt så del så mye informasjon som mulig slik at dine medarbeidere føler at vi er oppdatert på hva som skjer.   

 

Dette LØRNER du:

Teknologi
Strategi
Infrastruktur
Digitalisering

Anbefalt litteratur:

The Infinite Game by Simon Sinek 
Give and Take: A Revolutionary Approach to Success by Adam M. Grant  
Sapiens: A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari 
The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win by Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford 
The Unicorn Project by Gene Kim 

THE ROAD TO WISDOM.

Jo Odland

Dette er Schibsted News Media

Schibsted er et nordisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Schibsteds aksjer er notert på Oslo Børs. Schibsted består av tre hovedavdelinger: Nordic Marketplaces, News Media og Next