<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Tekno-strategiske dilemmaer

Gjest: Patrick Waldemar

Vice President

Telenor Research, Telenor Group


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forskningssjef i Telenor, Patrick Waldemar. Telenor forskning har fokus på å generere kunnskap som brukes til rådgivning innen Telenor forretningsenheter og som input til strategiprosesser. Det viktigste Telenor gjør i forskningssdelen er å holde seg oppdatert og forsøke å forstå de mulighetene og begrensningene som kommer med ny teknologi. I samtalen forklarer Patrick om 5G, og om alle mulighetene som ligger tilrette for en digital fremtid.

Hvem er du, personlig og faglig?
Personlig har jeg passert 50, forsøker å få til en balanse i hverdagen mellom «livet med kjæresten», mine ungdommer og hennes barn, jobben og egne interesser. Profesjonelt er jeg forskningssjef i Telenor ASA og leder forskningen innen neste generasjon teknologi med fokus på 5G og sikkerhet.

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
Telenor selger mobilabonnement i konsumentmarkedet og kommunikasjonsløsninger i bedriftsmarkedet. Min organisasjon, Telenor Forskning, har fokus på å generere kunnskap som så brukes til rådgivning innen Telenor forretningsenhetene og som input til strategiprosesser.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
De siste 6-7 årene har fokuset mitt vært på å forstå 5G bedre både når det gjelder teknologien og hvordan 5G vil påvirke samfunnet. 5G vil bidra til digitaliseringen av samfunnet.

Er det noen interessante dilemmaer?
For meg dreier digitalisering seg om ta i bruk teknologi for å effektivisere prosesser eller skape nye muligheter. Ofte vil dette medføre innsamling av data der analyse av disse bidrar til en effektivisering eller nye muligheter og bruk av kommunikasjonsteknologi for å gjøre dette.

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper?
- Vedlikehold og bygg kunnskap innen selskapets kjerneområder og mulige nye områder.
- Skap gode nettverk både internt og eksternt mellom de som jobber langsiktig og de som jobber mer kortsiktig med forretningsutvikling og drift.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?
Det mest relevante prosjektet er 5G-VINNI. Dette er et større EU prosjekt som Telenor koordinerer med 23 partnere og en størrelse på til sammen 126 årsverk over 3 år.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
I de fleste fremtidige løsninger vil håndtering av data inngå som en viktig komponent. Kunnskap om lagring, behandling og analyse av data vil derfor være relevant for fremtiden. Dette gjelder både evnen til å drifte støtte-systemer og mer dyp kunnskap om ulike algoritmer. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Det unike i Norge er kanskje at vi er gode til å samarbeide og har relativt stor tillit når vi går inn i et samarbeid. Selv opplever jeg at det de siste årene har vært stor etterspørsel etter å vite mer om 5G og å utforske hvilke muligheter denne teknologien gir på ulike områder.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Mulighetene som ligger i å tenke annerledes rundt arbeidstid og arbeidssted og hvilke konsekvenser dette kan få for hvordan vi designer transport systemene våre og hvordan vi tilrettelegger både hjemme og på arbeidsplassen for effektiv samhandling.

Dine 3 beste ledelses-tips?
- Oppfølging og støtte: med fokus på å utnytte og videreutvikle styrkene til hver enkelt.
- Resultatansvar: felles og individuelt. Feiring av suksess og støtte når det ikke går så bra. 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Innen 2050 er det forventet at hele 70 prosent av verdens befolkning vil bo i byer. Dermed vil målrettet planlegging og omlegging til lavutslippsbyer være en svært effektiv måte å prioritere ressursene på for å gi størst mulig effekt.

Dette LØRNER du:

Digitalisering
Digital omstilling
Teknologi
Strategi

Anbefalt litteratur:

 5G fra prof. Mischa Dohler fra King’s College i London. 

For eksempel fra CNN:  
www.money.cnn.com/

Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid. 

Patrick Waldemar

Dette er Telenor Research, Telenor Group

Telenor ASA, engasjert internasjonalt med konsernnavnet Telenor Group, er et norsk teleselskap opprinnelig opprettet av staten i 1855 som Kongelige Elektriske Telegraf.