<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS, Oslomet

Muligheter i transportbransjen

Gjest: Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør

Ruter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, om hvorfor han har verdens beste jobb, og alle mulighetene og spennende valg som ligger til rette for utviklingen av transportbransjen. I episoden hører vi mer om en bærekraftig bevegelsesfrihet, situasjoner som har gitt rom for inspirasjon til å tenke nytt, og å jobbe mot kundenes behov.

Hva er det viktigste du har lært av Covid-krisen?
Etter krisehåndtering og beredskap, store læringsmuligheter, utvikle ny kunnskap og innsikt. Nye lederferdigheter. Ta samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Hva er essensen av det du gjør på jobben?
Leder Ruter, strategiutvikling.

Hvorfor er oppdraget ditt spennende?
Det betyr noe for folk, utgjør en forskjell.

Hvilke muligheter ser du?
Digitalt generasjonsskifte på 2 dager, nye vaner er etablerte, folk måtte forsøke på ting de kanskje ellers ikke ville ha gjort.

Hvilke utfordringer ser du?
Vi går glipp av endringsmulighetene fordi vi/ledere går på autopilot.

Norges unike posisjon og muligheter – felleskap (åpenhet og tillit) eller fokus (på hva)?
Flate strukturer og omstillingsevne. Kompetente kunder og sterk infrastruktur. EU sliter med vekst og posisjon i det globale spillet og tar strategiske grep. Vi henger sånn passe med..

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre lytterne våre med?
Minne dem på at de ikke til høsten sier: Det skulle jeg ha turt å prøve ut når jeg hadde sjansen..

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Hvordan skaffe seg inntekter når det ikke er smart at alle som reiste med oss kommer tilbake. Jeg tror det ligger en Vinn vinn vinn vinn i et nytt og høyere nivå på hjemmekontor-bruk i neste fase av pandemien. Bra for arbeidstakerne, arbeidsgiverne, felleskapet og miljøet.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Tilby trygge reiser til de som må reise, slik at samfunnet fungerer.

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?
I høyeste grad, sitter i styret i Skift- næringslivets klimaledere.

Ditt livsmotto?
Akkurat nå er det: Prøve og lære.

Dette LØRNER du:

Ledelse, strategi og innovasjon

Transportbransjen

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Jeg vil modernisere forholdet til kundene!

Bernt Reitan Jenssen

Dette er Ruter

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Området vårt er et av de raskest voksende hovedstadsområdet i Europa, og det er forventet en befolkningsvekst opp mot 250.000 mennesker i løpet av de neste 15 årene. Bare i 2018 ble det foretatt 387 millioner kollektivreiser i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke).