<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, LØRNBIZ

Utvikling av fremtidens bank – gjennom økt kundefokus

Gjest: Arild Haugen

Leder for Forretningsutvikling og Innovasjon

Sparebank1


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for forretningsutvikling og innovasjon i Sparebank1. Sparebank1 selger i dag sparing, finansiering og andre bidragsytende midler. Arild legger til at han håper at de i fremtiden vil selge produkter som er enda tettere på kundens dagligliv, ønsker og aspirasjoner. I samtalen får vi derfor høre mer om utviklingen av fremtidens bank, og hvordan dette kan gjøres gjennom økt et kundefokus. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg har jobbet over 30 år i telecom, fortrinnsvis i Telenor. De siste ti årene har fokus vært på forretningsutvikling, designledelse, agile metode og prosjektledelse

 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
Vi (Sparebank1) selger i dag sparing, finansiering og andre finansielle produkter. I fremtiden håper jeg vi selger produkter som er enda tettere kundenes dagligliv, ønsker og aspirasjoner.

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?
Ett av mine viktigste prosjekt frem over er å endre måten vi jobber med utvikling og innovasjon. Vi må få inn kundeperspektivet mer gjennomgående i alt vi gjør. Derfor innfører vi nye arbeidsmåter som forener tjenestedesign og agile metoder. Dette er en stor endringsreise for oss som er et relativt stort selskap med en 200-årig historie.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er utvilsomt viktig med en rekke ulike typer teknologikunnskap, enten det handler om datasikkerhet, kunstig intelligens eller gode løsninger rundt personvern. Men jeg tror også at det blir stadig viktigere å forstå hvorfor kunder gjør som de gjør. Her trenger vi kunnskap om hvilke problemer det er kritisk å løse og unngå unødig kompleksitet ved å kutte bort mindre kritiske ting.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
At ingenting slår møtet med andre mennesker! Men samtidig at det er en luksus som vi bruke der det er viktigst og tilgjengelig.

Dine 3 beste ledelses-tips?
Jeg tror man kommer langt med å være nysgjerrig på sine medarbeidere, sette et tydelig mål for reisen man skal gjøre sammen og dyrke hele mennesket, ikke bare fagpersonen.


Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
Jeg ser bærekraft i to perspektiver; for det første skal vi selvsagt bidra til å redde kloden, for å si det med en klisjé. Det vil si at vi alle investere i løsninger som bidrar i dette perspektivet. Samt at vi bygge et insentiv-system som gjør at økt bærekraft lønner seg. For det andre vi tenke bærekraft i det daglige i alt vi gjørlitt tilbake til det nevnte poenget med å bygge løsninger som adresserer kritiske kundebehov, ikke et overflødighetshorn av mer eller mindre relevante og gode løsninger som verden egentlig ikke trenger.

Dette LØRNER du:

Økt kundefokus
Digitalisering
Ledelse

Anbefalt litteratur:

Homo Sapiens av Yuval Harari

Gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen.

Arild Haugen

Dette er Sparebank1

Sparebank1 er en allianse av selvstendige banker som samarbeider for å hjelpe kundene våre med hverdagsøkonomien.