<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HOSPITALITY, Sundvollen Hotel

Samvirke mellom private og offentlige aktører

Gjest: Karin Møller

Kommuneoverlege

Ringeriket kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommuneoverlege i Ringeriket kommune, Karin Møller. De snakker om at det å tåle usikkerhet over lang tid er vanskelig og spesielt når fokuset ofte er på måloppnåelse og budsjett. Balansen mellom nødvendig smittevern og bærekraft i samfunnet blir viktig og vanskelig. For kommuner er det viktig å ha evne til rask omstillingsevne og håndtere en fleksibel og rask logistikk. Vi må ha en fleksibel logistikk som er preget av likhet, nærhet, ansvar og samvirke. 

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jeg er 55 år, har alltid hatt et aktivt yrkes og familieliv med mange jern i ilden. Nysgjerrighet er en driver, risiko et stadig begrep som gir anledning til fundering og likeverdig samvær et nødvendig premiss.

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt?
1. Balansen mellom sentral og lokale myndigheter, roller og ansvar
2. Nødvendig smittevern og omdømme/historiefortellingen
3. Hva er god informasjon og hvordan tilrettelegge god kommunikasjon

Dine beste tips til andre lignende selskaper? 
Retter seg mot kommuner og beredskap. Vær nysgjerrig, bygg på og lær av lokale erfaringer, vær modig og tenk nytt. 

Dine viktigste prosjekter siste året?
 Covid.19 og Hendelsesbasert analyse/erfaringslæring

Hvem inspirerer deg? 
Alle de som bidrar til at jeg må tenke meg om en ekstra gang.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
 Hendelser skjer lokalt. Lokal kjennskap til geografi og folk er sentrale nøkler for å lykkes i beredskapsarbeid. Ha lav terskel for å lære av erfaringene etter hendelser – fra de som håndterte det.

Dine beste ledelses-tips?  
Tro på at de du jobber sammen med kan og vil gjøre en god jobb. Vær tydelig på dine forventninger. Vær synlig. Tenk utenfor boksen. Husk å drikk en kaffekopp.

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
«Det kan gå bra».  

 

Dette LØRNER du:

Balansen mellom sentral og lokale myndigheter, roller og ansvar
Nødvendig smittevern og omdømme
Hva er god informasjon og hvordan tilrettelegge god kommunikasjon

 

Anbefalt litteratur:

I beredskapsarbeid er Talebs «The Black Swan» en viktig bok. 

Veien til planen er viktigere enn planen.

Karin Møller

Dette er Ringeriket kommune

Ringerike er en norsk kommune som ligger i tidligere Buskerud fylke i Viken fylke. Dens administrasjonssenter er Hønefoss. Kommunen grenser i nord til Sør-Aurdal og Søndre Land, i øst til Gran, Jevnaker, Lunner og Oslo, i sør til Bærum og Hole, og i vest til Modum, Krødsherad og Flå.