<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HOSPITALITY, Sundvollen Hotel

Kulturarv inn i den digitale verden

Gjest: Nils Henrik Geitle

Administrerende direktør

De Historiske Hotel og Spisesteder


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med administrerende direktør for De Historiske Hotel & Spisesteder, Nils Henrik Geitle. De historiske er en samarbeidsplattform som inkluderer de fleste eldre historiske hotellene i Norge. På denne plattformen forsøker de å samle kunnskap, erfaringer og inspirasjon for å holde på med den ekstremt krevende oppgaven de har, nettopp det å drifte de flotte, men krevende bygningene de historiske hotellene rundt om i landet er, på en kommersiell bærekraftig måte.

Hvem er du, personlig og faglig?
En person som liker å skape utvikling – mye energi. Leder for De Historiske – noe av det beste Norge kan by på!

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?
Vi selger service opplevelser der våre historiske steder er ramme for gjestene.

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?
Har jobbet 15 år med dette og det er perfekt å kunne jobbe med å skape gode opplevelser med kvalitet for folk.

Hvilke interessante nye dilemmaer oppstår i ditt innovasjonsfelt?
Kombinasjonen av å ta vare på historien, men samtidig være relevant og aktuell for dagens gjester. Digital teknologi er viktig her.

Dine beste tips til andre lignende selskaper?
Tenk muligheter – ikke begrensninger.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Vi har skapt en god del nye spennende opplevelser for våre gjester – men «Sider-Safari i Hardanger» er nok den alle råeste.

Hvem inspirerer deg?
Historien vår – samt alle våre medlemmer i De Historiske.

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
Å kunne se de store sammenhengene mellom fortid og nåtid – se de store linjene hvor verden går.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Fortrinnsvis godt digitalt kompetansenivå – det burde vi utnytte bedre i grunder-industrien.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Vær beredt og ha alltid en plan B eller plan C.

Dine beste ledelses-tips?
Vær tydelig på mulighetene – tenk utvikling og kommuniser tydelig til de rundt deg.

Bruker du bærekraft som vekstmotor?
Ja, vi jobber i det daglige med å redusere matsvinn, bruke lokale produsenter, spare energi og vedlikeholde gamle bygg. Dette er bærekraft i praksis på våre steder i De Historiske.

Et yndlingssitat eller livsmotto?  
Det er i dag det skjer!

Dette LØRNER du:

Plattform for innovasjon mellom de historiske
Å bygge stolthet
Plattformer
Servicenæringen 
Teknologi for modernisering av det tradisjonelle

Anbefalt litteratur:

«Narvik 1940» av Alf R. Jacobsen. Hvordan noen ledere går foran og snur en håpløs situasjon til å slå Hitlers styrker og påføre Tyskland sitt første nederlag i 2. verdenskrig.

Vær tydelig på mulighetene – tenk utvikling og kommuniser tydelig til de rundt deg.

Nils Henrik Geitle

Dette er De Historiske Hotel og Spisesteder

De Historiske Hotel og Spisesteder er en medlemskapsbasert næringslivsorganisasjon der hoteller og restauranter med bygninger av verneverdig betydning er samlet. Et medlemskap er regnet som et kvalitetsstempel for bedriften, men setter samtidig krav og forventninger til kvalitet, arkitektur og bevaring av historiske verdier. Organisasjonen er internasjonalt forankret gjennom Historic Hotels of Europe og Historic Hotels of America, som er støttet av National Trust for Historic Preservation.