<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Digital transformasjon i media

Gjest: Alexandra Beverfjord

CEO og ansvarlig redaktør

Dagbladet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med CEO og ansvarlig redaktør i Dagbladet AS, Alexandra Beverfjord. De snakker om digitalisering i media, og endringsglede i et selskap, og å skape organisasjoner som er nysgjerrig til å skape kontinuerlig læring.  

Hvem er du, personlig og faglig 

Jeg er samfunnsengasjert og endringsorientert. Glad i folk og resultater.   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?  

Dagbladet leverer journalistikk som oppdaterer, opplyser og underholder befolkningen i Norge hver dag. Dagbladet er også en av Norges mest prisbelønte aviser hva gjelder gravejournalistikk.  

Hva er du best på?  

Jeg er god på å skape resultater sammen med andre.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

I min bransje er det avgjørende å både ha kunnskap om samfunnsutviklingen og forståelse av det teknologiske skiftet vi står i.  

Noen interessante nye dilemmaer? 

 Covid 19 og effekten av pandemien.  

Hvem inspirerer deg? 

Underdogs. Personer og selskaper som evner å levere ekstraordinært – tross elendige odds.   

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?  

Stort tema, men noen stikkord: FB/Google/Apple/Amazons dominerende posisjon grunnet nettverkseffektene er enorm. Personvernet er under betydelig press. Tiltak som GDPR ser ut til å forsterke de dominerende aktørenes posisjon, selv om det overordnet er posistivt at det politiske miljøet (eksempelvis EU og Australia) engasjerer seg stadig mer i problemstillinger som markedsdominans og personvern. Data kan i fremtiden åpenbart bli en viktg nasjonal ressurs for Norge, eksempelvis i forhold til hvordan data kan organisere den fysiske verden, men også dette kan være problematisk mht personvernet. Trolig har de Nordiske sosialdemokratiene et fortrinn i denne sammengengen fordi dette er land der myndighetene i utgangspunktet har høy tillit.  

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?  

Dilemma: Større informasjonsflyt nå enn tidligere er overordnet en demokratisk styrke. Samtidig gir det enorm makt å kunne styre algoritmene, og befolkningen blir mer og mer klar over utfordringene dette fører med seg. Regulering som overlates på individnivå er neppe nok for å kunne sikre personvernet i fremtiden.  

Norges unike posisjon og muligheter – nasjonal selvstyring m/ fokus vs globale forretningsmodeller? 

Stikkord: Havteknologi og samfunnsteknologi.  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn? Arbeidsmarkedet er i voldsom bevegelse. 

Normalen vil trolig bli flere karrierer. Kompetanseendring blir en enorm utfordring både for myndighetene og det private næringsliv fremover.  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Å styrke Dagbladet posisjon som nasjonalt nyhetsnettsted. Å bygge opp web-TV samt øke antallet digitalke abonnenter for Dagbladet Pluss. Så langt i år har Dagbladet fått 25 prosent flere daglige unike brukere enn i fjor, og 47 prosent flere sidevisninger. Web-TV-tallene er triplet de siste to årene, og Dagbladet Pluss har over 100 000 digitale abonnenter.  

Tips til modernisering i din sektor?  

Å evne å se langt frem, å evne å forstå megatrendene tidlig nok. Dagbladet startet nettavis i 1995. I mange år var prosjektet et stort minusregnskap. Det hindret likevel ikke selskapet å fortsette satsingen. Samtidig er det ikke alltid det lønner seg å være first mover, man må velge sine slag – og sørge for at man velger de riktige for sin virksomhet.  

Beste overraskelse fra Covid-19? 

 Omstillingsevnen. Hvordan så mange evnet å endre strategier og adferd.  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  

Jeg har to uttrykk jeg ofte benytter og det er «håndterbart» og «perspektiv». Jeg liker å tro jeg er en optimistisk realtist. De aller fleste problemstillingene vi har i min bransje er løsbare, og hvis man synes noe er vanskelig, så kan man jo alltid sette ting i et litt større perspektiv. 

 

Dette LØRNER du:

Ledelse, strategi og innovasjon

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Vi begynner å se mer av robotjournalistikk, både børsmeldinger og fotballkamper for eksempel. Dette er en automatisering av oppgaver, som frigjør journalisten sin tid til å gjøre mer krevende oppgaver.

Alexandra Beverfjord

Dette er Dagbladet

Dagbladet, dagsavis utgitt i Oslo, grunnlagt 1869. Dagbladet er en av landets to riksdekkende løssalgsaviser. Eies av Aller Media AS. Sjefredaktør fra 2018 er Alexandra Beverfjord.