<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: HOSPITALITY, Sundvollen Hotel

Hotellmarkedet i endring

Gjest: Peter Wiederstrøm

Hotell rådgiver

Wiederstrøm Hotel Consulting


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Peter Widerstrøm som er hotell rådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting. Her hjelper de hoteller i norge se trender i hotellbransjen. De bistår mye nå hotellsjefer rundt om i landet å forstå hvordan de kan posisjonere seg for å komme seg ut av Covid situasjonen og fremdeles være levedyktig. De snakker om hvor viktig det blir å forstå helheten innen hotelldrift, for hotellbransjen er endret under Covid pandemien. Det gjelder å omstille seg å bruke disse endringene til sin fordel slik at tiden resulterer i gode konstruktive innovasjonsprosjekter, som gir nye muligheter til bærekraftig videre drift. 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere? 
Vi selger rådgivningstjenester innen hotell. Det kan være innen hotelldrift, hotell eiendom eller analyse/statistikk. Kundene kjøper av oss fordi vi er "tett på bransjen", har solid kunnskap og har ferske data. 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget? 
Det er superviktig og spennende å forsøke å grave litt i hva Sundvolden skal leve av i fremtiden.

Hvem inspirerer deg? 
Hotelleiere/-drivere som satser alt.  Generelt: Folk som gjør noe godt for andre.

Viktigste nye perspektiver fra Covid? 
Livet er skjørt. Nytenkning.

Dine beste ledelses-tips? 
Kanskje å sette seg skikkelig inn i arbeidet som foregår "på gulvet". Lytte og våre åpen for innspill, men også være bestemt. Smile, le og by på seg selv.

Bruker du bærekraft som vekstmotor? 
Sannsynligvis alt for lite. Men kanskje covid-19 endrer meg, slik sett

Et yndlingssitat eller livsmotto? 
Har du hodet over vann, ser du bare toppen av isfjellet.

Dette LØRNER du:

Se trender i bransjen 
Muligheter for hotellbransjen under Covid
Hybrid arrangementer 
Turisme i Norge

Anbefalt litteratur:

Boken til Edvard Hoems - kvartett

Det er superviktig og spennende å forsøke å grave litt i hva Sundvolden skal leve av i fremtiden.

Peter Wiederstrøm

Dette er Wiederstrøm Hotel Consulting

Wiederstrøm Hotel Consulting består av Peter Wiederstrøm og Tore Rodahl. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og er daglig leder for Wiederstrøm Hotel Consulting og samarbeidspartner til Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av benchmarkingsystemer for hotell- og restaurantnæringen. Tore Rodahl har en bachelor fra Hotel Institute Montreux i Sveits og mastergrad fra Cornell University i New York og Hotellhøgskolen i Stavanger og jobbet konsulentselskapet Horwath HTL i Oslo og London før samarbeidet mellom HOTELINTEL og Wiederstrøm Hotel Consulting startet i februar 2019. Sammen bistår de hotellbransjen med rådgivning innen hotelldrift, ledelse og strategi.