<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: POLITICS

Digital transformasjon

Gjest: Arne Krokan

Professor

NTNU


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker, Silvija Seres, med professor ved NTNU, og ukuelig optimist, Arne Krokan. Samtalen omhandler muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon. Arne er nysgjerrig på det meste, og snakker i denne episoden om det å koble teknologiutvikling og samfunnsendring, og å se sammenhengen, samt digital kompetanse og relevant kunnskap for fremtiden.  

Hvem er du, personlig og faglig 

Alt for nysgjerrig på det meste  

Ukuelig optimist  

En som tror han får til ting han i utgangspunktet ikke kan …. Eks mure grunnmur til et hus  

Birøkt og ølbrygger  

Faglig: en som er opptatt av å forstå teknologi og koble teknologiutvikling og samfunnsendring … se nye sammenhenger   

Hva leverer din organisasjon, enklest forklart?  

Forskning og utdanning  

KUNNSKAP FOR EN BEDRE VERDEN  

Hva er du best på?  

Se sammenhenger på tvers av siloene, og å forklare komplekse forhold,  

Eks matematisk kommunikasjonsteori: I = -log x  

Jo mer sannsynlig et utsagn er jo mindre informasjon gir det, eks det regner i dag ….  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?  

Evne til å lære på egenhånd - bygge personlige læringsnettverk  

Kritisk sans -hva er fakta, fake news og ren løgn   

Kreativitet. -evne til å se nye muligheter, finne nye løsninger på utfordringene våre   

Kommunikative evner. ..    

Digital kompetanse -forstå forklare forplikte   

Noen interessante nye dilemmaer?  

Mange. …  

Eks landbruket står for 95% av vannmangel i verden  

Har store utslipp av CO2   

Og mye av problemet tilskrives produksjon av kjøtt, der bare 4 % av næringsinntaket blir til produkter vi bruker, kjøtt, melk, skinn, kollagen etc.   

Fra makrolandbruk (norsk rødt fe) til mikrolandbruk-mikrorevolusjon. … "kraft meat", ala mikrobryggerier.   

Utvikl: viil koste mye mindre enn trad kjøtt om 10 år, store deler av amerikansk landbruk konkurs ….   

Hvem inspirerer deg?  

Studentene mine som er så positive   

Dem som ser sammenhenger og utvikling 20 år før alle andre ...  

Noe anbefalt lesing eller seing, så vi kan lære mer?  

Hvorfor vi sover  

Dag Hessen: verden på vippepunktet  

   

Del B: nye digitale dilemmaer – noe her du ønsker å snakke om?  

Konsentrering av makt, kompetanse og kapital  

Big 9 Overvåkingskapitalisme  

Bare 4 % av verdiene av verdens plattformselskaper er europeisk   

-blir vi det neste ulandet?  

Data som nasjonal ressurs – personalisering eller personvern; kapitalflukt eller digitalskatt?  

Personalisering med personvern. (Blokkjeder. ….) -eie våre egne data  

 Kapitalafluit eller digitalskatt er ikke motsetninger … må ha internasjonale løsninger grunnet at det fysiske og digitale er skilt fra hverandre, kan sjonglere med IP, den immaterielle verdien av en ting eller tjeneste  

Algoritme som styringsverktøy – optimalisert samfunn eller mennesker i sentrum?  

Optimallisert samfunn m mennesker i sentrum  

Eks Google setter meg i sentrum og tjener penger på det.  

De nye jobbene – alle skal med eller nerdenes hevn?  

Blir vanskelig å få med alle, men også mange nerder får problemer. ….  

Regulering som stimulerer innovasjon – beskytte det gamle eller bygge det nye?  

Bygge det nye ...  

Livslang læring nå – tverrfaglighet eller dybde; teori eller praksis?  

Ingen motsetning, noe av alt. ….  

Ditt viktigste prosjekt det siste året?  

Lage nettbaserte kurs om digital transformasjon og bærekraft  

Tips til modernisering i din sektor?  

Forby forelesninger - sats på digitale læringsdesign og digitale læringsressurser og bruk dem med klokskap  

Har Norge noen unike muligheter?  

Det unike i forutsetninger er pengebingen vår, den norske trepartsmodellen og generelt høy tillit til off sektor og hverandre.  

Altinn, skattemeldingen og NAV er også unike. Unike naturressurser gjennom lang kystlinje .  

Muligheter? - absolutt men vi  er David mot Goliat ….   

Beste overraskelse fra Covid-19?  

50 000 lærere på FB for digital læring   

Kan bærekrafts brukes som vekstmotor?  

Absolutt - autonome, elektriske kjøretøy, «kraft meat» som eksempler  

Ditt favorittuttrykk, i krevende tider?  

Dra   

 

 

Dette LØRNER du:

Ledelse, strategi og innovasjon

Transportbransjen

Data som nasjonal ressurs

Livslang læring

Digitalisering

Mulighetene og utfordringer i teknologi

Anbefalt litteratur:

Hvorfor vi sover

Dag Hessen: verden på vippepunktet

Kreativitet er en viktig del for fremtiden, det å ha evnen til å se nye muligheter, ob finne nye løsninger på utfordringene våre, forteller han i episoden.

Arne Krokan

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim.