<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi, Jakten på det digge livet

Gjest: Tone Bye

Prosjektleder

Pensjonistforbundet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Tone Bye som er prosjektleder i Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet jobber med å utvikle møteplasser for eldre og sørge for at de blir holdt relevante lengre. Bye sier at det er i dagens samfunn nærmest en analfabetisme å ikke henge med digitalt, men det finnes fremdeles folk som ikke henger med digitalt. Dette må vi ta stilling til og vi må gjøre teknologien menneskevennlig også for disse. Vi må ta i bruk velferdsteknologi i dag for å opprettholde det gode velferdssystemet vi har i dag når det blir fler og fler eldre, men vi må gjøre dette på en måte som ikke skaper større forskjeller blant de kommunene som klarer å komme i gang med velferdsteknologi og de som ikke klarer å henge med.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Velferdsteknologi handler er innovasjon. Og gir et helt nytt syn på mennesker/brukere av teknologien. Utviklingen på velferdsteknologifeltet er noe av det mest spennende som skjer i Norge for tiden. Velferdsteknologiske hjelpemidler endrer hele samfunnet (spesielt tjenesten innenfor helse og omsorg) og gir nye muligheter for deg som menneske – og ikke minst for  deg som ansatt i de kommunale helse og omsorgstjenestene. 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Jeg er en endringsagent og er den som oversetter teknologien og dens muligheter - fra teknologen til brukeren. Påvirker.  Jeg har hundrede prosent tro på det jeg driver på med og har et stort engasjement for jobben. Det er ikke bare en jobb men en livsstil. Jeg er full av energi og kreativitet. Må nok stoppes mer enn de fleste andre rundt meg. Og kan nok slite ut folk.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Jeg drev et prosjekt med å utvikle møteplasser for eldre, og skjønte at dette kom til å endre alt. Jeg lærte meg det. Utviklet kurs og foredrag - og et prosjekt. Skaffet nye samarbeidspartnere. Søkte midler fra Helsedirektoratet og får nå midler fra Det nasjonale programmet for velferdsteknologi på 6 året.

Hvordan har det endret din hverdag?  
Jeg har fått et nytt verdensbilde og et helt annet nettverk enn tidligere. Jobben er blitt en del av det som gir meg energi i hverdagen.

Hvilke muligheter ser du?
Menneskesynet og mulighetene for mennesker  endres, tjenestene endres fra «vi gjør som vi alltid har gjort» til å se hele mennesket og utvikle tjenester med «hva er viktig for deg» i fokus. Mennesket gis større plass og holdninger endres.

Hvilke utfordringer ser du? 
Manglende kompetanse og opplæring samt dårlig kommune økonomi gjør at utviklingen stopper og det går for sakte på feltet. Det finnes teknologi for alt man kan tenke seg og ikke tenke seg av utfordringer og problemer, men teknologien tas for sakte i bruk. 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Kommunene som har snudd seg rundt og digitalisert og innført velferdsteknologi i rekordfart. Fem års utvikling har skjedd på få uker. Det gir håp og tro.

Dette LØRNER du:

Økte forskjeller blandt eldre

Eldrebølgen 

Velferdsteknologi 

Hvordan vi skal planlegge for den gode helsa

Anbefalt litteratur:

Pensjonistforbundets opplæringshefte på velferdsteknologifeltet.

Vi setter mennesket i sentrum for den teknologiske utviklingen og gjør den menneskevennlig, også for de som ikke er digitale.

Tone Bye

Dette er Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet ble stiftet i 1951 for å kjempe for alderspensjonister og trygdedes kår. Forbundet brøt ut av Alderstrygdedes og pensjonisters landsforbund, fordi de mente det ble for mye kos og hygge på møtene.