<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi i en ny tid

Gjest: Kristil Erla Håland

Daglig leder

Jodacare


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristil Erla Håland som er daglig leder og gründer i Jodacare. Jodacare er en plattform for god, sikker og effektiv kommunikasjon mellom brukere, pårørende og helsearbeidere. Når kommunikasjonen med pårørende fungerer fint, så er det så veldig mange som får glede av det også hele velferdssamfunnet?- dersom pårørende får trygg og god informasjon kan de stå lenger i egen jobb og fortsatt være skattebetalere. Det er altfor mange i dag som jobber redusert fordi de ikke får den tryggheten de trenger fra personell rundet den de er glade i og som er tjenestemottakere i dag og dette ønsker Jodacare å sørge for. 

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?
Velferdsteknologi er egentlig bare nye måter å hjelpe hverandre på, tenk ikke så mye på selve teknologien

 

Hvem er du, personlig og faglig?

Personlig er jeg ei som er opptatt av at vi hører sammen på tvers av generasjoner, kjønn, religioner og politisk mening. Tror dette også kommer igjennom faglig

 

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Velferdsteknologi er mer mulighetene til å hjelpe hverandre og å støtte de som kan gjøre mer selv med bare litt hjelp

 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Jeg jobbet med digital samhandling rundt barn da mamma fikk demens

 

Hvordan har det endret din hverdag?  
Det ble plutselig jobben min, jeg hadde ingen tanke om å bli gründer og å finne på noe nytt

 

Hvilke muligheter ser du?
Det er enorme muligheter i å hjelpe hverandre mer nå hvor avstandene er blitt så små. Med video og med digitale hjelp så kan vi jobbe for å løse problemer i Norge eller i Australia

 

Hvilke utfordringer ser du?
At AS Norge ønsker seg et stort system og at de tenker de må kjøpe det fra én leverandør. Vi bør heller her også jobbe sammen, de som har gode små løsninger må jobbe ved siden av de andre som har andre løsninger til samme målgruppe.

 

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    
Det er vanskelig å være liten i denne sektoren, det kommunene ønsker er å være flinke til å teste, ikke fullt så opptatt av implementering. De vet at de må implementere, men det er fortsatt veldig komplisert.

 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  

Tenk at vi må jobbe sammen for å løse problemet, og tenk at det ikke er farlig at noen får betalt for å gjøre en jobb. Vi som jobber i de små selskapene kan raskt lage nye og fine løsninger men det krever en økonomi. Gratisarbeid er ikke bærekraftig.

 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Økonomi, jeg har gode løsninger men uten skalering er det ikke bærekraftig for selskapet å fortsette.

 

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Sikker video i Jodacare.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Det er trygt å være gründer i Norge, om vi ikke får det til så ender vi ikke opp under ei bru uten inntekt.

 

Anbefalt videre lesing/seing? 
Jeg finner glede i å se filmer om andre som har lykkes, sist så jeg filmen om hvordan McDonalds ble kommersialisert, det var interessant.

 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
At jeg har fått mer tid til å tenke igjennom det som er viktig for meg

 

Et livsmotto i krevende tider?
PUST

Dette LØRNER du:

Pårørende perspektivet

Plattform

Velferdsteknologi 

Muligheter mellom offentlig og privat

Gründerskap 

Anbefalt litteratur:

Jeg finner glede i å se filmer om andre som har lykkes, sist så jeg filmen om hvordan McDonalds ble kommersialisert, det var interessant.

Velferdsteknologi er mer mulighetene til å hjelpe hverandre og å støtte de som kan gjøre mer selv med bare litt hjelp.

Kristil Erla Håland

Dette er Jodacare

For å skape en identitet er det viktig å kunne skape og fortelle sin livshistorie. Det henger tett sammen med oppfatningen av en selv, ens identitet og selvrefleksjon. Episoder i livet er som puslespillbrikker som former vår identitet. Unge mennesker former sin identitet i større grad og blir også påvirket av omverdenens reaksjoner på identitetsskaping.Jodacare er en sikker plattform for kommunikasjon rundt en sårbar person som hjelper dem å fylle dette puslespillet.