<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Oslomet, Velferdsteknologi, LØRNBIZ

Digitalisering og Innovasjon med Telecom som byggekloss

Gjest: Ove Fredheim

CEO

Telenor Group Holdings


Med Vert: Silvija Seres

denne samtalen av #LØRN snakker Silvija med CEO I Telenor Group Holdings, Ove Fredheim. Group Holdings består av en enhet hvor tilstøtende eiendeler og ikke-telekommunikasjonsmidler i Telenor er samlet under et profesjonelt eierskaps-team. I samtalen snakker Ove og Silvija blant annet om tre strategiske epoker innad i Telenor, internasjonalt VS nasjonalt perspektiv og om hvilke strategiske muligheter som åpner seg I disse to perspektivene. Videre prater de om digitalisering og innovasjon med Telecom som byggekloss, samt viktigheten av å følge med på utviklingen av ny teknologi, og hvordan man som selskap må være beredt når noe nytt oppstår. 

Hvem er du, personlig og faglig?  
Jobbet innen telekom i snart 30 år, 15 år + i utlandet for Telenor, innen våre mobiloperasjoner, liker å lede ambisiøse team som ønsker å utrette noe for samfunnet 

Hva selger din organisasjon, og hvorfor kjøper folk fra dere?  
Alt fra videokonferanser, helseteknologi, sattelitt-tjenester, marin kommunikasjon, tv-tjenester + + 

Hva motiverer nettopp deg ved dette oppdraget?  
Å utvikle gode eier-strategier og rammebetingelser for ambisiøse virksomheter innen Telecom og IT er spennende 

Dine 3 beste vekst-tips til andre lignende selskaper? 
Kunde-tempo-lær fort 

Dine egne viktigste jobb-prosjekter siste året?  
Satt opp et nytt helseselskap, Tellu IoT AS, sammen med Investinor og SINTEF 

Hvem inspirerer deg?  
Yngre gründere med sosialt engasjement 

Hva er relevant kunnskap for fremtiden?  
Det er mye. Sammenhenger verdikjede/forretningsmodell, betydningen av data/innsikt/AI, kunde 

Hva gjør vi unikt godt i Norge?  
Samarbeider 

Viktigste nye perspektiver fra Covid?  
Kollektiv læring bredt om digitalisering, i det lange løp positivt 

Dine 3 beste ledelses-tips? 
Sett klar retning og mål i samarbeid med den rette kompetansen. Deleger aktivt med tillit i forhold til hvordan oppgaven løses og følg opp tett og gi av deg selv.   

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?  
Det er grunn til å være optimistisk på vegne av teknologien, men vi må ha ambisiøse mål, og være villige til å ofre noe på veien. 

 

 

Dette LØRNER du:

Teknologi 
Strategi 
Ledelse

Anbefalt litteratur:

Prat med dyktige mennesker som engasjerer seg I det de driver med, dette er noe en lærer av. 

Just do it.

Ove Fredheim

Dette er Telenor Group Holdings

Telenor Group Holdings består av en enhet hvor tilstøtende eiendeler og ikke-telekommunikasjonsmidler i Telenor er samlet under et profesjonelt eierskapsteam.