<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Velferdsteknologi i oppfølging av palliative pasienter

Gjest: Lina Oelschlägel

Høgskolelektor og stipendiat

Lovisenberg diakonale høgskole


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden #LØRN snakker Silvija med Lina Oelschlägel som er høgskolelektor og stipendiat ved Lovisenberg diakonale høgskole. Oelschlägel sier hun tenker at fremtidens teknologiske muligheter er fantastiske, men at vi trenger samfunnsstruktur, teknologioptimisme og gode løsninger for å få det til å fungere på en god måte. Når man tenker på velferdsteknologi som en aktør i helsetjenesten er det først og fremst viktig at de som skal benytte den har både interesse for å benytte teknologi og den nødvendige kompetansen. Slik det er nå har vi heller ikke den nødvendige infrastrukturen på plass for å kunne utnytte mulighetene i teknologien, noe som per i dag i mange tilfeller gjør det både mer tungvint og lite hensiktsmessig å benytte teknologi. 

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?
Jeg håper de kan få en utvidet forståelse for noen av aspektene som er betydningsfulle når teknologi skal benyttes i oppfølging av svært syke pasienter.

Hvem er du, personlig og faglig? 
37 år, gift, trebarnsmamma og sykepleier. Tok en master i sykepleievitenskap i 2013 og fikk med dette øynene opp for fag og forskningsarbeid. Har arbeidet som høgskolelektor ved sykepleierutdanningen ved Lovisenberg siden 2014 og har vært stipendiat i 1,5 år.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?
Jeg kom inn i prosjektet fordi en kollega av meg (nå hovedveileder) hadde kontakter i en bydel der de hadde begynt å benytte velferdsteknologi i oppfølgingen av pasienter med alvorlig kreft. Han hadde idé til et prosjekt som skulle undersøke erfaringene med bruken, og da det åpnet seg en mulighet hos arbeidsgiver for å søke prosjektmidler så gjorde vi det. Vi fikk midler og jeg var i gang med forskningen. Så nå jobber jeg 75% som forsker der vi ser på pasienter og helsepersonells erfaringer med å benytte teknologisk avstandsoppfølging av palliative kreftpasienter som bor hjemme. 

Hvilke muligheter ser du? 
Jeg tenker at mulighetene er uendelige! Det finnes så mange utrolige gode idéer og når det kommer til teknologien er det ingen begrensninger. Perioden vi har hatt i Norge siden mars i år har også lært og vist oss at teknologien er og vil være en uunnværlig partner i årene fremover.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?  

Teknologien kommer til å bli mer og mer betydningsfull og det er viktig å forske på brukernes erfaringer for å kunne tilpasse tjenestene og gjøre teknologien til en integrert del av helsetjenesten. Ikke bare noe som kommer i tillegg til det vi allerede gjør.   

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 

Det er jo hele dette aspektet med menneskelig vs teknologisk oppfølging og betydningen av å tilby pasientene en tjeneste som ikke går på akkord med dette. For noen pasienter vil ikke en teknologisk oppfølging være hensiktsmessig, og da er det viktig at vi legger til rette for at disse pasientene skal få den oppfølgingen de trenger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 

Norge gjør veldig mye bra. Det er tydeliggjort at det skal være nasjonal satsing på velferdsteknologi og det bevilges mye penger og ressurser til prosjekter og nye tjenester for å imøtekomme disse politiske føringene. Videre satses det på teknologi i grunnskolen og med dette gir vi den oppvoksende generasjon en teknologikompetanse som vil være uvurderlig. 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
For meg personlig har det vært å se hvor fint barna taklet ukene med hjemmeskole og lite sosial kontakt med venner. Her kom teknologien virkelig til sin rett, og jeg er imponert over lærerne som klarte å gjøre en helomvending over natten og klarte å gi en tilnærmet fullverdig undervisning.

Et livsmotto i krevende tider? 
Det må vel være at man ikke må se utfordringene, men mulighetene og at ingenting er umulig...

Dette LØRNER du:

Oppfølging av svært syke pasienter

Velferdsteknologi

Palliative pasienter

Samfunnsstruktur

Anbefalt litteratur:

Ingunn Moser: Velferdsteknologi – en ressursbok

Teknologien kommer til å bli mer og mer betydningsfull og det er viktig å forske på brukernes erfaringer for å kunne tilpasse tjenestene og gjøre teknologien til en integrert del av helsetjenesten.

Lina Oelschlägel

Dette er Lovisenberg diakonale høgskole

Ved Lovisenberg diakonale høgskole utdannes sykepleiere og spesialsykepleiere.De tilbyr bachelor innen sykepleie og flere mastergrader. I tillegg finnes etter- og videreutdanninger, samt åpne kurs.