<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Selvstendig, trygg og aktiv med velferdsteknologi

Gjest: Elisabeth Sørensen

Rådgiver

Larvik kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elisabeth Sørensen som er rådgiver i Larvik kommune. Elisabeth forteller Silvija om det mulighetsrommet som skapes med velferdsteknologi og hva velferdsteknologi er for kommunene. Larvik kommune var tidlig ute med å ta i bruk velferdsteknologi i nye sykehjem og boliger og har derfor en lengre erfaring innen temaet og Sørensen deler sine tanker og erfaringer fra hennes tid her. 

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten?
Mulighetsrommet som skapes med velferdsteknologi

Hvem er du, personlig og faglig?
Liker å jobbe med nye oppgaver og gjøre nye og ukjente ting

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?
Gir mennesker mer frihet og selvstendighet

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?
For lenge siden på begynnelsen av 2000-tallet. Larvik kommune var tidlig ute med å ta i bruk velferdsteknologi i nye sykehjem og boliger

Hvordan har det endret din hverdag?
Gitt meg nye jobbmuligheter

Hvilke muligheter ser du?
Store muligheter i fremtiden med nye teknologier som vi enda ikke ser anvendelsen av.

Hvilke utfordringer ser du?
Utfordrende å implementere slik at det gis like muligheter til alle.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?  
Helt nødvendig for å endre tjenestene og møte morgendagens utfordringer.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?
Brukermedvirkning. Hva ønsker brukerne våre?

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Like muligheter for alle, tilstrekkelig kompetanse til alle.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Implementering av velferdsteknologi i alle virksomheter i kommunen og Digitale samhandlingsavler for pasientflyt og pasientsikkerhet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge?
Implementerer trygghets-og sikkerhetsteknologi i alle kommuner

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
Mulighetene for å følge opp menge smittede med forholdsvis enkle midler med velferdsteknologiske løsninger.

Et livsmotto i krevende tider?
Snille jenter kommer til himmelen. Andre jenter kan komme så langt de vil.

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Kommunal sektor 

Digitale samhandlingsavler for pasientflyt og pasientsikkerhet

Bærekraft i helsevesen 

Anbefalt litteratur:

Følge med på nettsiden til Velferdsteknologiprogrammet

Snille jenter kommer til himmelen. Andre jenter kan komme så langt de vil.

Elisabeth Sørensen

Dette er Larvik kommune

Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av fagområder. Med 3500 ansatte er de en av Vestfolds største arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til 44.000 innbyggere hver eneste dag