<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Organisasjonsutvikling og ledelse innen velferdsteknologi

Gjest: Elin Fjeldberg

Administrasjonssjef

Lom kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elin Fjeldberg som er administrasjonssjef i Lom kommune. Hun snakker om hvordan de måler og styrer hvilken effekt som er kommet av innføring av velferdsteknologi og hvorfor dette er så vanskelig. Hun tror at velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren vil bli helt nødvendig fremover. Hun sier at vi uten velferdsteknologi ikke kommer til å klare å løse framtidens tjenester fordi vi ikke har nok ressurser.

Hva er det viktigste lytterne skal ta med seg fra denne podkasten? 
Fokus på organisasjonsutvikling og ledelse.

Hvem er du, personlig og faglig?
Administrasjonssjef i Lom.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Smarte løsninger  som skal bidra til å opprettholde frihet i eget liv og sørge for at vi kan opprettholde gode tjenester.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Innovasjonsstudie gjennom arbeid i Sel kommune høgskolen i Lillehammer.

Hvordan har det endret din hverdag?  
Fokus på forbedring og nye muligheter -

Hvilke muligheter ser du?
Mange! Mulighet til å møte vekst med smarte løsninger.

Hvilke utfordringer ser du?
Utfordringer i skjæringspunktet fag og teknologi - forankring både administrativt og politisk.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    
Helt nødvendig. Uten velferdsteknologi kommer vi ikke til å klare å løse framtidens tjenester. Vi har ikke nok ressurser.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  
Endringsbehov trenger gode modningsprosesser - ufarliggjør og skap trygghet. Økt digital kompetanse. Krav til digital kompetanse.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? Balansen mht personvern
Dine viktigste prosjekter siste året? Plattform - begrensning i integrasjoner.

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Vi kan skape raske endringer - mindre frykt for å prøve.

Et livsmotto i krevende tider?
Let etter muligheter for å forenkle og forbedre- hver dag!

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Etikken og lovverket

Måling av effekt 

Ledelse

Let etter muligheter for å forenkle og forbedre- hver dag!

Elin Fjeldberg

Dette er Lom kommune

Lom i Gudbrandsdalen er en kommune i Innlandet fylke (tidligere Oppland fylke). Den grenser i nordvest til Skjåk, i nord til Lesja, i øst og sørøst til Vågå, i sør til Vang og i sørvest til Luster.