<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Digital nytte vs. digital distrupsjon

Gjest: Bjørn Steinar Storvik

Overlege

Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Overlege hos Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter, fastlege, legevaktsoverlege og fagansvarlig overlege sengepost, Bjørn Steinar Storvik. Han jobber for å få frem behovet for samarbeid på tvers i helsesektoren. Gjennom sin prosjektoppgave om prosjektet "mobilt prehospitalt team" fikk han undersøkt en first-responder-bil på legevakta, der ein paramedisiner rykket ut til pasienten og konfererte med legevaktslegen over videokonsultasjon. Dette ble et sterkt eksempel på innovasjon i organisatoriske retning som ble muliggjort av teknologi.  Seres og Storvik diskuterer hva som skal til for å få effekten av ny teknologi og innovasjon.

Hvem er du, personlig og faglig?
Fagleg sett: overlege med fokus på samarbeid på tvers. Fagleg/personleg: fan av "wicked problem solving"!

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?
Kome for å bli. Eit godt supplement, men må aldri heilt erstatte "bedside" legeundersøking, til dømes.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?
Gjennom jobben som legevaktsoverlege, skreiv prosjektoppgåve om pilotprosjektet "mobilt prehospitalt team" under masterstudie i helseleiing på BI. I korte trekk: ein first-responder-bil på legevakta der ein paramedisiner rykka ut til pasienten og konfererte med legevaktslegen over videokonsultasjon.

Hvordan har det endret din hverdag?  
I stor grad. Pilotprosjektet illustrerte nytta av videokonsultasjonar.

11) Hvilke muligheter ser du? 
Mange! Videokonsultasjon blir nå implementert i alle ambulanser i Nord-Gudbrandsdalen, luftambulansebasa på Dombås og nevrolog på Sjukehuset innlandet.

Hvilke utfordringer ser du? 
Digital disrupsjon: altså ein kan lett oversjå nokre ting på videokonsultasjon, til dømes den kliniske vurderinga ved å ha pasienten fysisk til stades.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren? 
Kome for å bli! Godt tillegg til, men må aldri heilt erstatte "bedside"/fysiske vurderingar.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  
Juridiske utfordringar til dømes.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Feil bruk, juridiske utfordringar (primær-sekundærhelsetjeneste), økonomi, dokumentasjon.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Mobilt prehospitalt team. Sel kommune tok initiativ til innovasjonsprosessen og var pilotkommune for utvikling av smitteoppsporingsprogrammet til KS.

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Wicked problem solving – evnen til organisasjonen til rask omstilling og løysing av eit problem som ein berre har delvis kunnskap om.

Et livsmotto i krevende tider? 
"Innovasjon krever evne til å tåle uro og motgang – men det er normalt".

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Digital disrupsjon

Videokonsultasjon 

Anbefalt litteratur:

Innovasjon krever evne til å tåle uro og motgang – men det er normalt.

Bjørn Steinar Storvik

Dette er Nord-gudbrandsdal lokalmedisinske senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter.