<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Nye teknologier i helsevesenet

Gjest: Linda Sørensen

Leder for teknologisk Intervensjonssenter

Sunnaas Sykehus


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Sørensen som er leder for teknologisk Intervensjonssenter hos Sunnaas Sykehus. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering. De tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sørensen er begeistring over nye spennende teknologier i helsevesenet og jobber nå med flere spennende prosjekter innen velferdsteknologi innen rehabilitering. Sørensen forteller blant annet om hvordan de bruker robotisering og VR innen rehabilitering. 

Hvem er du, personlig og faglig? 

Jeg er en som har jobbet med rehabilitering lenge som er svært opptatt at flest mulig skal få tilgang til effektive, spennende og fleksible helsetjenester. Leser masse artikler om roboter for trening og assistanse og planlegger en phd på det feltet

 

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  

Ordet velferdsteknologi for meg omhandler i hovedsak produkter som kan bidra til at eldre kan være selvstendige og bo lenger hjemme. Mitt felt kaller jeg mer for rehabiliteringsteknologi- det handler mye om trening på nye måter

 

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  

Som ergoterapeut er dette et felt vi jobber mye med og gjennom mastergraden min ble jeg mer interessert i de mer avanserte teknologien innen rehabilitering – og har fokusert mer og mer på det de siste årene

 

Hvordan har det endret din hverdag?  

Jeg jobber nå fulltid i Innovasjonsavdelingen med en rekke prosjekter som omhandler bruk av teknologi for å bedre behandling og gi pasienter en bedre hverdag- utfordrende og morsomt

 

Hvilke muligheter ser du? 

Muligheter for mer tilgjengelige tjenester for rehabilitering og muligheter for å kunne være mer selvstendig – leve livet på egne premisser

Hvilke utfordringer ser du? 

Å engasjere ansatte som jobber med pasienter til å prøve nye ting og endre sine tradisjonelle arbeidsmetoder er svært vanskelig

 

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?  

Jeg tror sektoren vil endres helt- men at det vil ta lang tid. Vi kan ikke bare putte inn nye teknologier- omorganisering må skje samtidig  

 

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  

Gå ut i arbeidslivet med en positiv innstilling til endringer- det kan være slitsomt i prosessen men på det men man får en tung arbeidshverdag hvis man hele tiden vil ha ting som det var før

 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 

Hvordan helse og teknologi glir mer inn i hverandre. Jeg har måtte begynne å lære et helt nytt fag- lese artikler i teknologiske tidsskrifter ikke bare innenfor helse- lære en hel del nye begreper

 

Dine viktigste prosjekter siste året? 

Robottrening for arm og hånd

Automatisering av frakt av utstyr og pasienter på sykehus

Utvikling av en grepsskinne for pasienter med nedsatt grepsfunksjon

Utvikling av en ny type rollator

Utvikling av en robot som skal kunne hjelpe helsepersonell med å hente og bringe ting samt pasienter med dagligdagse oppgaver på sykehuset og etter hvert hjemme

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 

Vi har et veldig godt helsevesen. Hvis man er uheldig å bli syk eller skadet blir du tatt godt vare på enten du er fattig eller rik

 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  

Hvordan vi i helsevesenet rask har lært oss bruk av VK til både møter og behandling på avstand, og at de fleste av oss er gode på omstillinger

 

Et livsmotto i krevende tider? 

Tror jeg har tenkt sikkert 100 ganger at «dette er nok ikke flink nok til, det vil jeg ikke klare» – men stort sett kaster jeg meg ut i det likevel- og SÅ mange fantastiske muligheter og morsomme opplevelser det har gitt meg – så stjeler Nike sitt : JUST DO IT

Dette LØRNER du:

E-Spill for rehabilitering

Robotisering 

Velferdsteknologi 

Anbefalt litteratur:

Tidsskriftet om Social assistive Robotics

Gå ut i arbeidslivet med en positiv innstilling til endringer- det kan være slitsomt i prosessen men på det men man får en tung arbeidshverdag hvis man hele tiden vil ha ting som det var før.

Linda Sørensen

Dette er Sunnaas Sykehus

Sunnaas sykehus HF tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Foretaket har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et foretak med universitetsfunksjone