<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Kvalitet og arbeidsmotivasjon med IKOS

Gjest: Marit Strandquist

IKOS forretningsleder og seniorrådgiver

Sensio


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Marit Strandquist som er IKOS forretningsleder og seniorrådgiver hos Sensio. Strandquist minner oss på at det også finnes velferdsteknologi for ansatte, og ikke bare for brukere. De ansatte trenger også gode verktøy for å gjøre jobben sin effektivt nå og fremover og Strandquist mener IKOS systemet hun selv har utviklet er et verktøy som vil forenkle og effektivisere hverdagen til helsefag ansatte rundt om i landet. IKOS har optimalisert og standardisert arbeidsprosessene og måler resultater. Det bidrar til gode pasientforløp, pasientsikkerhet, god pasientflyt og samhandling, effektive tjenester og innsikt for tjenesteforbedring. Målet er å oppnå kvalitet, arbeidsmotivasjon og effektivitet samtidig. 

Hvem er du, personlig og faglig? 
Jeg liker å ta tak i utfordringer, analysere dem, samarbeide med andre og finne gjennomtenkte og smarte løsninger. Utfordringen kan være å få det til å blomstre i hagen hele sesongen, i sol og skygge. Eller utfordringen kan være problemer på jobben, hvor vi må finne nye måter å jobbe på. Jeg er tålmodig, kvalitetsbevisst og målrettet.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Teknologien er ikke bare for pasienter/brukere, men også for ansatte. Ansatte er mitt fokus.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Jeg har ledet mange prosjekter i kommuner. Vi har jobbet med å finne ut hvordan vi kan klare å levere kvalitet når det er så mange ulike pasienter/brukere med komplekse behov. Hvordan skal vi, vanlig helsepersonell, klare å levere kvalitet? Etter hvert kom vi frem til at vi måtte systematisere arbeidet i en digital tavle. Her kan vi få plass til alt vi må huske på.

Hvordan har det endret din hverdag?  
Etter å ha ledet så mange kvalitetsprosjekter, og vi fant ut at det måtte lages en digital tavle, så gikk det opp for meg at det var jeg som måtte gjøre det. Ingen andre hadde samme oversikt over hva vi trengte. Jeg måtte opprette et firma, ble grunder og fikk støtte fra kommuner og Innovasjon Norge til å lage IKOS.

Hvilke muligheter ser du? 
IKOS gir oss oversikt over alt vi må huske på ett sted. Det blir oversiktlig og gøy å jobbe!

Hvilke utfordringer ser du? 
Å få fortalt hele Norge at at IKOS finnes! At alle tar tavlen i bruk

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?     
Rydder og forenkler hverdagen. Grunnlag for arbeidsglede, forståelig, håndterlig og meningsfullt arbeid.

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  
Undersøk på praksisplassen hvilke verktøy avdelingen bruker for å få oversikt og huske alle viktige ting. Har de en whiteboard-tavle med viktige ting man må følge med på? Har de gule lapper? Beskjeder i en svart bok? Fortell på arbeidsplassen at dette kan man få digitalt på en tavle!

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Ingen tid å miste. Ta det i bruk! Vi må tåle en kultur- og en struktur-endring. For det blir det.

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Spre IKOS til flere nye kommuner.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi er i front med velferdsteknologi

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Ikke overrasket. Helsepersonell er opptatt av kvalitet uansett 

Et livsmotto i krevende tider? 
Se på målet ditt og ta rolig ett steg av gangen. Du kommer frem 

Dette LØRNER du:

Grunderskap

Velferdsteknologoi

IKOS sin digitale tavle

Anbefalt litteratur:

Vær med på IKOS-webinar og les om IKOS her: Linkedin: www.linkedin.com/company/sensio-as/

Etter å ha ledet så mange kvalitetsprosjekter, og vi fant ut at det måtte lages en digital tavle, så gikk det opp for meg at det var jeg som måtte gjøre det. Ingen andre hadde samme oversikt over hva vi trengte. Jeg måtte opprette et firma, ble grunder og fikk støtte fra kommuner og Innovasjon Norge til å lage IKOS.

Marit Strandquist

Dette er Sensio

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang har de installert flere tusen smarthjem rundt omkring i Norge og utvidet smarthus teknologi til velferdssektoren. I dag er Sensio ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper i dag 191 store og små kommuner med god og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig som de leverer komfort og trygghet i de tusen hjem. Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske kommuner har vi utviklet en hel¬hetlig plattform av løsninger som dekker kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen.