<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Welfare technology - the municipalities' perspective

Gjest: Kristin Standal

Prosjektleder

KS Forskning Innovasjon Digitalisering


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kristin Standal som er prosjektleder i KS Forskning Innovasjon Digitalisering og tidligere prosjektleder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Standal mener velferdsteknologi gir frihet og trygghet slik at folk med redusert funksjon av ulike slag kan klare seg selv og beholde verdigheten ved å være selvstendig. For å forklare dette forteller hun oss historien om Martin og hvordan velferdsteknologi har hjulpet han. Standal ønsker å få frem gode suksess historier fordi potensialet fortsatt er så stort, men hun tror kommunene trenger flere suksesshistorier for å se og «tørre» å satse fullt ut

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er 56 år, gift og 2 voksne barn, har vært så heldig at jeg har fått være med å bygge opp fagområdet velferdsteknologi siden 2009 – det har vært en utrolig artig reise

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Velferdsteknologi gir frihet og trygghet slik at folk med reduserte funksjon av ulike slag kan klare seg selv og beholde verdigheten av å være selvstendig.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
I kommunen jeg jobbet i tidligere ble jeg bedt om å lage en sak til politikerne med tiltak på velferdsteknologi. Dette var tilbake i 2009, og vanskelig å finne kunnskap om dette. Vi kjente ikke andre kommuner som hadde begynt å jobbe med det da.

Hvordan har det endret din hverdag?  
Det har gitt meg muligheten til å jobbe sammen med alle landets kommuner og bidra til at de jobber med endring av tjenestene mm

Hvilke utfordringer ser du? 
En utfordring vi ser er at det å innføre velferdsteknologi griper inn  på tvers av sektorer i kommunene og gjør at nye samarbeidskonstellasjoner må til for å levere tjenestene. Det forutsetter store endringsprosesser, avlæring av gamle måter å jobbe på. Mange er utålmodige (kanskje særling leverandørene) – det er en utfordring.. Hvis kommunene skal få gevinst av teknologiene må mesteparten av innsatsen legges på nettopp dette.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?    
Jeg tror potensialet fortsatt er stort, men kommunene trenger flere gevinsthistorier hver for å se og «tørre» å satse fullt ut

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Fare for at det blir ulik praksis og tilbud i landet fordi mange kommuner sliter med å ha kompetanse på alle felt – og her kreves det mange kompetanser for å lykkes. Samarbeid kommuner imellom kan bøte på det

Dine viktigste prosjekter siste året?
Viktigste læring siste året er at velferdsteknologi krever tverrfaglig og tverrsektoriell innsats, dedikerte ledere som vil lede endringsprosessene og mange ildsjeler som legger kreftene inn for å skape gode trygge tjenester for innbyggerne

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Helhetlig jobbing og nasjonal satsing med metoder tilpasset kommunene, prosessveiledning og oppfølging. Ingen andre nordiske land gjør tilsvarende (dokumentert av Nordens välfärdssenter)

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Kommunene snudde seg rundt og implementerte mye ny teknologi på kort tid.

Dette LØRNER du:

Tjenesteinnovasjon

Velferdsteknologi

Helseinformatikk 

 

Anbefalt litteratur:

Vi utvikler en ny versjon av Velferdsteknologiens ABC nå – den vil være klar tidlig i 2021.

Ikke tenk for komplisert, ta utgangspunkt i brukerbehov og se mulighetene teknologi kan gi. Etiske vurderinger og god opplæring er en forutsetning.

Kristin Standal

Dette er KS Forskning Innovasjon Digitalisering

KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene.