<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Digital hjemmeoppfølging, fremtidens helsetjeneste?

Gjest: Linda Nilsen Augland

Spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie

Larvik kommune


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Linda Nilsen Augland som er spesialsykepleier med master i klinisk sykepleie i Larvik kommune. Augland forteller om de store mulighetene som ligger innen fjernoppfølging for blant annet kroniske syke, både for deres del, men også fra et økonomisk ståsted. Velferdsteknologi vil bli viktigere fremover og da er det viktig å være åpen for nye måter å jobbe på. Augland minner oss på: «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.»

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er en frittalende dame på 46 år fra Kjerringvik i Vestfold, har jobbet med velferdsteknologi siden oktober 2018. Jeg liker å jobbe med pasientene for å gjøre hverdagen deres litt lettere, gi støtte og råd. Jeg liker også godt å jobbe med utvikling av helsetjenesten til det bedre for pasientene og for å jobbe mer ressurseffektivt i fremtiden

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Noe som kan skape sosial kontakt mellom mennesker, trygghet og gi mestring. Det skal være enkelt å bruke, enkelt brukergrensesnitt

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
Gjennom utdanning på USN

Hvordan har det endret din hverdag?  
Totalt! Fra å jobbe turnus i pleie, jobber jeg nå med utvikling av en helt ny tjeneste med nye og spennende oppgaver hver dag

Hvilke muligheter ser du? 
Ressursbesparelser, menneskelig kontakt brukes til å gjøre hyggelige ting med pasientene og ikke bare pliktting, ressurser brukes mer riktig, skaper mer trygghet for pasientene, mer presis behandling til rett tid, mer selvstendighet, økt kvalitet på tjenesten,

Hvilke utfordringer ser du? 
Personvern, problemer med teknologien mens den utvikles, ting fungerer ikke som de skal og det skaper usikkerhet hos brukerne og merarbeid for tjenesten

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?
 
Tenk nytt! Vær nysgjerrig! Og vær åpen for nye måter å jobbe på. Husk: «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.»

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg? 
Jeg er en utålmodig person og utvikling tar mye tid. Utfordringen for meg blir å ha nok tid og tålmodighet og innse at ting tar tid

Dine viktigste prosjekter siste året? 
Oppfølging av covid-smittede

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Evnen til omstilling, evnen til å skape gode prosjekter og å se fremover

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
Evnen til omstilling i alle ledd, hvordan vi har stilt opp for hverandre

Et livsmotto i krevende tider
Enten går det bra eller så går det over!

 

 

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Fjernoppfølging

Kronisk sykdom 

Kommunens perspektiv 

Anbefalt litteratur:

Kommunikasjon i relasjoner, av Eide og Eide

Enten går det bra eller så går det over!

Linda Nilsen Augland

Dette er Larvik kommune

Ansatte i Larvik kommune jobber innenfor et bredt spekter av fagområder. Med 3500 ansatte er de en av Vestfolds største arbeidsgivere, og påvirker hverdagen til 44.000 innbyggere hver eneste dag.