<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: FINTECH, NCE Finance Innovation

Norges første fintech-klynge

Gjest: Atle Sivertsen

CEO

Finance Innovation


Med Vert: Sunniva Rose

I denne episoden av Lørn.Tech snakker Sunniva med CEO i Finance Innovation, Atle Sivertsen, om hvordan de kobler ulike samarbeidspartnere i tverrfaglige team og hvorfor FinTech handler om mye mer enn bare teknologi. NCE Finance Innovation er en norsk klynge for innovasjon innen fin-tech. Målet for klyngen er å skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke eksporten av fin-tech til internasjonale og globale markeder. Gjennom podcasten lærer vi hva som egentlig ligger i begrepet FinTech, og Atle gir eksempler på noen av de viktigste anvendelsene av dette området.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech? 
Jeg er en hybrid 
Siv.Øk. som vokste opp under .com-revolusjonen. Har alltid vært interessert i både teknologi og forretningsmessig anvendelse. Hvis man liker både økonomi og teknologi så er fintech den beste lekegrinden å være i! 

 

Hva gjør dere på jobben? 
Vi løper stort sett rundt og kobler ulike samarbeidspartnere i tverrfaglige team. Enten det er events, hackathons eller innovasjonsprosjekter.  

 

Hva er greia med fintech? 
Fintech
 er å gjøre finans enkelt og friksjonsfritt. Og gjerne gøy og engasjerende.  

 

Hvorfor er det spennende? 
Grunnen til at det er så spennende nå er det nye betalingsdirektivet fra EU, PSD2. Det tvinger frem og åpner opp nye muligheter for kundesentriske løsninger som aldri har vært mulig tidligere! Det gjør det også mulig å koble sammen verdiforslag til kunder på helt nye måter enn tidligere og det er faktisk slik at både banker og forsikringsselskap nå er i ferd med re-definere hva de gjør. For første gang på 180 år! 

 

Er det noen kontroversielle problemstillinger? 
Ja, i hvilken grad man kan være PSD2 og GDPR compliant på samme tid. Og kan man samle data på tvers av konkurrenter for bedre å trene opp maskinlæringsalgoritmer til å detektere økonomisk svindel og forsikringssvindel? 

 

Ditt eget beste eksempel på fintech? 
Tjommi
.

 

Dine andre favoritteksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt? 
Quantfolio
 og Monobank 

 

Hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det funker? 
Bilstereoen i 
Volvoen min.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vanskelig å si, jeg tenker at markedet er globalt. Men vi har noen komparative fortrinn ved at vi har en infrastruktur som både er sofistikert og har høy kvalitet. Vi har også svært modne tjenester og kunder. 

 

En favoritt fintech sitat?
Hvordan gikk du konkurs? 
Først litt og litt og så veldig raskt! 

 

En kul faktum om fintech? 
Folk har en tendens til å tenke lineært og undervurderer eksponentielle fenomener i starten.
 

Dette LØRNER du:

Fintech Finance innovation Bigdata
For første gang på 180 år må både banker og forsikringsselskap re-definere hva de gjør.

Atle Sivertsen

Dette er Finance Innovation

NCE Finance Innovation er en norsk klynge for innovasjon innen fin-tech. Målet for klyngen er å skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke eksporten av fin-tech til internasjonale og globale markeder. NCE Finance Innovation er en del av klynge-programmet Norwegian Center of Expertise (NCE), støttet av den norske regjeringen, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.