<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Brukere må ha kunnskap til å bruke

Gjest: Dag Karterud

Førsteamanuensis

OsloMet


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Dag Karterud som er førsteamanuensis på storbyuniversitetet OsloMet. Karterud ønsker å snakke mer om hvilke holdninger, utfordringer, og innstillinger vi har til teknologi i helsevesenet. Han reflekterer over hvilken kvalitet de "varme hendene" vi nå har, faktisk har? Dersom de hendene blir veldig travle fordi de har for mye å gjøre så er det kanskje bedre å snakke med noen på en skjerm som faktisk har tid til å prate med deg? Han forklarer at velferdsteknologi for han er alt fra enkle praktiske hjelpemidler til avanserte AI baserte systemer.  

Hvem er du, personlig og faglig?
Er nok en blanding av praktiker, idealist og hang til filosofering, eller dvele ved grunnleggende spørsmål. Men også se sammenhengen til de praktiske implikasjonene for prinsipper eller verdier, noe som kommer godt med som lærer og veileder i et fag som skal være praktisk (også)(!)

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?
Alt fra enkle praktiske hjelpemidler til AI baserte systemer.  

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi? 
Noe av dette er en del av sykepleiens praktiske hverdag (eller for folk flest for den saks skyld). Men dette ble vel et «fagfelt» for meg, gjennom deltagelse i AL prosjektet (Assisted Living) som var et stort NFR finansiert prosjekt mellom 2016-2019, der jeg var medforsker sammen med mange andre ved OsloMet ++

Hvordan har det endret din hverdag?
Blitt litt klokere og reflektert, men kanskje ikke flinkere(!) 

Hvilke muligheter ser du? 
Store muligheter, men også noen farer..

Hvilke utfordringer ser du?
..som det er noen grenser eller noe som bør begrenses, fordi det utsetter oss for problemer knyttet til privacy osv.. Så ser jeg en enorm utfordring med kompetanse i bruk av teknologi, som gjør at den, ja, kan brukes hensiktsmessig.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Jeg tror det vanskeligste blir å finne ut hva den kan, bør brukes til og hva den ikke kan erstatte. Eller om en må finne nye måter å bruke teknologi på som vi i dag ikke har oversikt over.   

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?
Hva slags kompetanse innen teknologi behøver alle, noen eller som bare er for spesialistene? Hva kan teknologi ikke erstatte? Hva er farlig (jf «det digitale dopet» - en fransk dokumenter om bruk av digitale flater som gir liknende stimulans som rus – dopamin.)? 

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Å finne svar på spørsmålene over, men også ha så enkle digitale løsninger at en ikke behøver tre fjernkontroller for å starte en TV!

Dine viktigste prosjekter siste året?
Vi gjør en studie om coronaens innvirkning på studentenes læring og konsekvenser for bruk av teknologi i kliniske studier/praksis.


Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi har ressurser og kompetanse, og jeg tror vi har muligheten til å utvikle tjenester på en fornuftig måte hvis en kan få brukerbehov og teknologer til å jobbe sammen.. 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?
At den viste at vi kan gjøre ting annerledes uten at (for vår del) studenter ble permitert(!)

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Brukerbehov

Brukervennlig teknologi

Møte mellom bruker og teknologi

Anbefalt litteratur:

Bøker som 21 tanker for det 21. århundre (2018) (Harari) tror jeg kan være lurt å lese (har ikke lest denne), fordi jeg tror vi behøver å tenke lange tanker, ikke hva som umiddelbart kan lønne seg eller synes å bære en fiks (digital) løsning.

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen.

 

Dag Karterud

Dette er OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er et universitet med hovedcampus i Oslo. Det fikk universitetsstatus i 2018 og het tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Universitetet tilbyr et bredt spekter av profesjonsutdannelser. Hovedfokuset for forskningen er rettet mot de profesjonene som inngår i universitetets studietilbud, samt forskning på arbeidsliv og profesjoner generelt. Foruten hovedcampus i Pilestredet (Bislett) i Oslo, har OsloMet campus i Sandvika i Bærum og Kjeller i Skedsmo.