<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Collection: Velferdsteknologi, HEALTHTECH

Kognitiv svikt og velferdsteknologi

Gjest: Sigrid Aketun

Ergoterapeut

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester


Med Vert: Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Sigrid Aketun som er ergoterapeut hos Senter for fagutvikling og forskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo (USHT). Hun ønsker å finne ut av hva som skal til, for at velferdsteknologi skal bli et gode for de som har demens i dag og fremover. Som ergoterapeut med tilrettelegging og oppfølging av demens som kompetanseområde, har hun sett tydelig at  velferdsteknologi kan være en løsning på en rekke problemer pasienter med kognitiv svikt sliter med. 

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg er utdannet ergoterapeut med interessefelt; demens og deltagelse i samfunnet. For meg handler det om hvordan personer med demens kan opprettholde identitet og verdighet gjennom tilrettelagt aktivitet og derved deltagelse i eget liv. Jeg har i hele arbeidslivet jobbet med behandling av personer med kognitiv svikt; først hjerneslag og så demens. I de siste 10 årene jobbet i USHT med tjenesteutvikling og kompetanseheving innen tema hjelpemidler, velferdsteknologi og demensvennlige fysiske omgivelser.

Hva kjennetegner velferdsteknologi for deg?  
Velferdsteknologi gir en mulighet for økt deltagelse og mestring i samfunnet og i eget liv for personer med demens.

Hvordan kom du bort i velferdsteknologi?  
I mitt arbeide i senteret som prosjektleder for etableringen av Almas hus. Og som ergoterapeut med kompetanseområde; tilrettelegging og oppfølging av demens, er nå velferdsteknologi inkludert som mulig løsning.

Hvilke muligheter ser du? 
Et bredere utvalg av løsninger som kan støtte en person med demens i hverdagen.

Hvilke utfordringer ser du?
Bruk av velferdsteknologi forutsetter at produktene er robuste og intuitive for den som skal bruke den.

Hva tenker du om velferdsteknologi fremover i pleie- og omsorgssektoren?
Det har en naturlig plass og krever mer tverrfaglig samarbeid.    

Noen tips, tanker eller annet som du vil utfordre studentene våre med?  
Teknologiske produkter og løsninger skal være like naturlig å bruke for alle.

Hvilke nye dilemmaer oppstår for deg?
Medbestemmelse og brukerpåvirkning settes på prøve. Gevinstrealisering kan få større prioritering i kommunen enn riktig løsning på brukers problem og behov.

Dine viktigste prosjekter siste året?
Opplæringsprogram for medarbeidere i Oslo kommunes sykehjem og hjemmetjeneste om velferdsteknologi og hverdagsmestring. Programmet er lagt på basisnivå og tilbys alle medarbeiderne. Det ligger på KS-Læring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge? 
Vi ser at det er tre interessenter i arbeidet og inkludere disse; pasienten/brukeren, pårørende og tjenesten. 
 

Hva er din mest positive overraskelse fra Covid-krisen?  
Hvor fort medarbeidere tok i bruk teknologiløsninger i tjenesten sin.

Et livsmotto i krevende tider?
Det er ikke hvordan du har det men hvordan du tar det som har betydning.

 

Dette LØRNER du:

Velferdsteknologi

Kognitiv svikt

Demens

Hverdagsmestring

Anbefalt litteratur:

For meg er det viktig at folk forstår at personer med demens kan ha nytte av velferdsteknologi.

Sigrid Aketun

Dette er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Almas hus, er en kunnskapstjeneste og et visningsmiljø som viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon.